Prawo wobec nowych technologii medycznych

note /search

Transplantacja od osoby żywej - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

WYKŁAD 14.01 Transplantacja od osoby żywej Wytyczne Zespołu prawnego Krajowej Rady Transplantacyjnej dla Komisji Etycznej w zakresie interpretacji klauzuli... - względy osobiste - klauzula generalna W świetle art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 1 VII 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu...

Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

WYKŁAD 22.10 Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej Postanowienia konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej: ARTYKUŁ 5 (postanowienia ogólne): •Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej •Przed dokonaniem interwencji osoba...

Ustalenie ojcostwa dziecka poczętego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

WYKŁAD 05.11 Ustalenie ojcostwa dziecka poczętego z wykorzystaniem technologii medycznej Kodeks uchwalony w 1964 roku, zaczął obowiązywać od 1 stycznia 1965r. W tym czasie powołanie człowieka do życia poza organizmem matki postrzegane było jako medyczne science fiction. Trzydzieści lat później (l...

Manhoff v Steven - Baby Doe case - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

WYKŁAD 12.11 Manhoff v Steven - Baby Doe case - badania genetyczne udowodniły, że ojciem dziecka urodzone przez matkę zastępczą był partner matki (Steven), a nie dawca nasienia Manhoff. - Dziecko przyszło na świat upośledzone. Żadna ze stron nie chciała dziecka. Po badaniach krwi okazało się, że ...

Bioetyka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1792

WYKŁAD 08.10 Zaliczenie: - opinia prawna na ostatnich zajęciach - możliwość korzystania z własnych notatek przy jej pisaniu (nie mogą być z komputera) Podręcznik: - Leszek Bosek, Michał Królikowski „Współczesne wyzwania bioetyczne” Plan zajęć: I. Bioetyka a prawo II. Konwencja o ochronie praw c...

Eksperymenty medyczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1057

WYKŁAD 17.12 Eksperymenty medyczne Traktuje o nich rozdział 4 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Potrzeba regulacji bierze się z historycznego uzasadnienia, z tego, co działo się w okresie II wojny światowej w Europie (testy na więźniach obozów koncentracyjnych). Podjęto działania dl...

Eksperyment medyczny, aspekty prawne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

Aspekt prawny Eksperymentu medycznego na człowieku nie można prowadzić bez uzyskania od niego dobrowolnej i wyrażonej w sposób świadomy zgody ("świadoma zgoda"). Aspekt etyczny Potrzeba uzyskania zgody od uczestnika eksperymentu medycznego wynika z poszanowania godności człowieka - ucz...

Transplantacje ex mortuo - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952

WYKŁAD 7.01 Transplantacje ex mortuo Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Ustawa ta definiuje dawcę, może on być żywy lub martwy (zwłoki ludzkie - przeszczep ex mortuo). Zawiera ona także absolutny zakaz zapłaty albo przyjmowania jakiejkolwiek innej ...

Czy dziecku poczętemu przyznaje się ochronę ze strony prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

WYKŁAD 19.11 Czy dziecku poczętemu przyznaje się ochronę ze strony prawa? Art. 446 1 KC stanowi egzemplifikację ochrony prawnej przyznanej już urodzonemu dziecku, ale czy powinien być traktowany jako przesłanka ochrony dziecka poczętego? Możliwość wyrządzenia szkód w trakcie życia prenatalnego. ...

Zmiana płci - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407

WYKŁAD 3.12 ZMIANA PŁCI 1. W medycynie jest możliwość zmiany płci, jednakże w prawie nie ma takiej regulacji. Nie ma wymogu zmiany genitaliów, żeby zmienić płeć. Ślub i małżonek może mieć trochę problem; może sprawdzenie przez małżonka zupełne...