Transplantacja od osoby żywej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transplantacja od osoby żywej - wykład - strona 1 Transplantacja od osoby żywej - wykład - strona 2 Transplantacja od osoby żywej - wykład - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 14.01 Transplantacja od osoby żywej Wytyczne Zespołu prawnego Krajowej Rady Transplantacyjnej dla Komisji Etycznej w zakresie interpretacji klauzuli...
- względy osobiste - klauzula generalna
W świetle art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 1 VII 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2005 nr 169, poz. 1411 ze zm.) Komórki i tkanki i narządy mogą być pobierane od żywego dawcy w celu przeszczepienia innej osobie, o ile pobranie następuje na rzecz krewnego w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka oraz na rzecz innej osoby, jeżeli uzasadniają to szczególne względy osobiste.
•Procedura transplantacji zaczyna się wyłącznie na wniosek dawcy
Kiedy mogą nastąpić szczególne względy osobiste? Zespół uznaje, dopuszczalność istnienia szczególnych względów osobistych w sytuacji:
•Biologicznych krewnych w linii prostej (np. w sytuacji biologicznego ojca dziecka, które narodziło się w małżeństwie albo którego ojcostwa nie ustalono)
•Biologicznych krewnych w linii prostej osoby przystosowanej
•Małżonków po orzeczeniu rozwodu
•Przysposabiającego i przysposobionego po rozwiązaniu przysposobienia
•Przysposabiający - osoba, która przysposobiła (potocznie - adoptowała) inną osobę zastępując jej rodziców. •Krewnych w linii bocznej bez ograniczenia stopnia (kuzynostwo, ciocia, wujek, siostrzeniec, bratanek)
•Przyrodniego rodzeństwa
•Powinowatych w linii prostej bez ograniczenia stopnia (teść, ojciec teścia, macocha, pasierb)
•Powinowatych w linii bocznej bez ograniczenia stopnia (szwagier)
•Przedstawicieli ustawowych nie będących krewnymi lub małżonkami (opiekun)
•Osób pozostających we wspólnym pożyciu (konkubenci, homoseksualiści) czy zamieszkujących pod jednym dachem (studenci, dzieci konkubenta z innego związku)
•Wg doktryny wspólne pożycie dotyczy osób przeciwnej płci, niemniej jednak wydaje się zasadnym aby w sytuacji transplantacji pod wspólne pożycie kwalifikować też pary homoseksualne
•Osoby mieszkające pod jednym dachem - grupa bardzo niejednorodna
•Osób pozostających w bliskich stosunkach towarzyskich czy zawodowych (narzeczeni, współpracownicy, znajomi)
•Osób wskazanych przez biorcę (innych niż wyżej wymienione), o ile w świetle doświadczenia życiowego i dostępnej Komisji Etycznej wiedzy nie zachodzi podejrzenie dokonania transakcji, której przedmiotem miałoby być przekazania narządu
Inicjatywa przekazania narządy powinna wyjść od dawcy •Wyżej wymieniony katalog ma zapobiec sytuacji handlu narządami
•Katalog jest otwarty


(…)

… się rodzice chorego dziecka o "stworzenie" drugiego dziecka za pomocą metod wspomaganej medycznie prokreacji, w celu ratowanie pierwszego, chorego dziecka
•Problem zasady dobra dziecka
Zasadą przeszczepów jest zasada proporcjonalności:
•Nie pobiera się narządów jeśli ryzyko jest za duże
Art. 13 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
Pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy na rzecz osoby nie będącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem, wymaga zgody sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy, wydanego w postępowaniu nieprocesowym, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz