Transplantacje ex mortuo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transplantacje ex mortuo - wykład - strona 1 Transplantacje ex mortuo - wykład - strona 2 Transplantacje ex mortuo - wykład - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 7.01 Transplantacje ex mortuo Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
Ustawa ta definiuje dawcę, może on być żywy lub martwy (zwłoki ludzkie - przeszczep ex mortuo).
Zawiera ona także absolutny zakaz zapłaty albo przyjmowania jakiejkolwiek innej korzyści majątkowej, dotyczy to zarówno lekarza, jak i dawcy lub jego rodziny. Nie dotyczy on jednak kosztów badań, przejazdu, przechowywania itp.
Cele pobierania ze zwłok ludzkich: - dokonanie przeszczepu (cel leczniczy)
- naukowe
- dydaktyczne
- diagnostyczne
Żeby przeszczep był legalny muszą być spełnione 3 warunki: - brak sprzeciwu (może go wyrazić osoba pełnoletnia z pełną zdolnością do czynności prawnych, w przypadku małoletniego może ten sprzeciw wyrazić jego przedstawiciel ustawowy, ale także osoba, która ukończyła 16 lat może sama zgłosić w pełni rodzący konsekwencje prawne sprzeciw) - w przypadku popełnienia przestępstwa trzeba sprawdzić czy prokurator nie wyraża takiego sprzeciwu lub sąd rodzinny (w przypadku nieletniego), jeżeli wyrazi nie można pobrać (nawet, gdy rodzina się zgadza), w przypadku sekcji zwłok NIE DOTYCZY, bo trzeba stwierdzić przyczynę zgonu
- stwierdzone trwałe, nieodwracalne ustanie czynności mózgu (komisja 3 osobowa lekarska, w tym min. 1 specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalista z zakresu neurologii lub neurochirurgii, w skład komisji nie może wchodzić lekarz zaangażowany w proces transplantacji)
- nadanie zwłokom należytego wyglądu
Dane osobowe dawcy i biorcy, dokumentacja lekarska są objęte tajemnicą zarówno zawodową (typową lekarską wynikającą z ustawy lekarskiej) jak i służbową. Nie dotyczy to przeszczepu od żywego dawcy.
Zgoda, czyli kiedy lekarz może pobrać narządy, wynika z: - ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
- Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowania biologii i medycyny
- Kodeks Etyki Lekarskiej, nie jest źródłem prawa, ale aktem dotyczącym korporacji lekarskiej (art. 33, 34, 35)
- art. 33 zgoda na przeszczep rozumiana jako brak sprzeciwu
- art. 34 podtrzymywanie komórek, tkanek i narządów przy funkcjonowaniu
- art. 35 brak korzyści majątkowej
Dwa systemy zgody - system zgody domniemanej (opting out) - brak wyrażonego za życia sprzeciwu dawcy albo jego przedstawiciela ustawowego, obowiązuje m.in. w Polsce, Włoszech, Portugalii, Francji, Hiszpanii
- system zgody wyrażonej wprost (opting in) -wprost wyrażona zgoda na pobranie narządów po śmierci, a gdy osoba nie podjęła takiej decyzji za życia, należy na do określonego członka rodziny, obowiązuje m.in. w USA, Wielkiej Brytanii
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz