Ryzyko zabiegów lekarskich - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko zabiegów lekarskich - omówienie  (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie „ryzyka zabiegów lekarskich” Jerzy Rawicki, ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 1996
Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami, zgodnie z zasadami etyki, należytej staranności, obowiązek udzielania informacji o stanie zdrowia, Dopuszczenie wykonania badania bez zgody gdy wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej i nie ma możliwości uzyskania zgody, a zgoda pisemna dla operacji (zapoznanie pacjenta ze stanem zdrowia, metodą leczenia, przewidywane następstwa), możliwość uzyskania zgody sądu opiekuńczego
W celu medycznym, leczniczym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, zapobiegawczym, odpowiedzialność tylko w przypadku błędu w sztuce lekarskiej (niezgodne z wymaganiami aktualnej wiedzy i praktyki lekarskiej)
Znamiona:
zabieg dokonany w celu leczniczym, diagnostycznym, zapobiegawczym
lege artis
za zgodą pacjenta
dokonany przez osobę uprawnioną
sterylizacja - pozbawienie funkcji prokreacyjnej (wazektomia, laparoskopia, kastracja - usunięcie jąder), wypełnia znamiona art. 156§1, nie dopuszczalne ze względów eugenicznych czy antykoncepcyjnych, możliwość uznania za kontratyp, a znamię - zgoda pokrzywdzonego, przymusowa sterylizacja w III Rzeszy
chirurgiczna zmiana płci - osoby dotknięte transseksualizmem, niezgodność między przeżyciami psychicznymi, a fizycznymi, wyczerpuje znamiona z art. 156, ale nie jest bezprawne gdy w celu leczniczym i za zgodą, orzeczenie SN z 1978, sprostowanie aktu urodzenia i korekcyjny zbieg narządów, ale już 1 989 zmiana poglądów, moc zasady prawnej (skład 7 sędziów)
transplantacja - ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 (ex mortuo i ex vivo), nałożenie obowiązku informowania pacjentów o możliwości wyrażenia sprzeciwu na pobranie organów, odwołanie się do zgody pacjenta, 1965 pierwszy przeszczep nerki, serca - Zabrze 1985, szpik kostny 1983, w kwestii pobierania narządów od osoby zmarłej dwie koncepcje zgody wyraźnej (amerykańsko-kanadyjska: konieczność uzyskania zgody pisemnej lub ustnej) i zgody domniemanej (francuska: nie ma wyraźnego sprzeciwu), na taką zgodę wskazuje również kodeks etyki lekarskiej, niedopuszczalne pobranie narządu niezbędnego do życia, a od żyjącej tylko za pisemną i dobrowolna zgodą, obrót organami - występek, lub naruszenie art. 156, a od osób zmarłych art. 262, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz