Akt urodzenia

note /search

Akt urodzenia - Urząd stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1582

Akt urodzenia Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko...

Macierzyństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

zdrowotnej -akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza, położną...

Wykład - stan cywilny (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

aby sporządzić akt urodzenia, spośród zwykle wybieranych w kraju. Kierownik stanu cywilnego może odmówić wpisania...

Akty stanu cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Akt urodzenia sporządza...

Zmiana imion i nazwisk

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

. Nazwisko może składać się jedynie z dwóch części (członów). Imiona zmienia się tak samo. W akcie urodzenia...

Wykład - Funkcje konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

aktów urodzenia i zgonów przyjmowanie oświadczeń w sprawie obywatelstwa Trzecia grupa (sądowe, określone...