Macierzyństwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macierzyństwo - strona 1 Macierzyństwo - strona 2

Fragment notatki:

MACIERZYŃSTWO 1) Urodzenie dziecka i rola aktu urodzenia  o macierzyństwie decyduje fakt urodzenia dziecka -z faktu urodzenia dziecka wynika wniosek, że w akcie urodzenia dziecka powinna być wpisana jako matka kobieta, która to dziecko urodziła -o fakcie urodzenia dziecka, w terminie 14 dni , powinien zgłosić w USC:
ojciec lub matka dziecka
lekarz lub położna
inna osoba obecna przy porodzie zakład opieki zdrowotnej
-akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej -akt urodzenia może wskazywać jako matkę kobietę, która dziecko urodziła lub inną kobietę -w związku z tym istnieje możliwość zaprzeczenia macierzyństwa 2) Sądowe dochodzenie macierzyństwa  ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa dokonuje się w procesie w postępowaniu odrębnym, wyłącznie na żądanie osób osobiście zainteresowanych A. USTALENIE MACIERZYŃSTWA  ustalenia macierzyństwa można żądać w razie:
gdy sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców
gdy macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, zostało zaprzeczone
-legitymację do wniesienia powództwa mają osoby, których stosunek prawny macierzyństwa bezpośrednio dotyczy, tj. dziecko i jego matka (mąż matki już nie posiada legitymacji) -ustalenia macierzyństwa może żądać zatem:
dziecko, które wytacza powództwo przeciwko matce, a jeżeli ona nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy
matka dziecka, która wytacza powództwo przeciwko dziecku
prokurator -powództwo o ustalenie macierzyństwa nie jest ograniczone żadnym terminem -jednak matka nie może wytoczyć powództwa o ustalenie macierzyństwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości -niedopuszczalnym jest również wytoczenie powództwa przeciwko dziecku zmarłemu (jeżeli jednak śmierć dziecka nastąpiła w trakcie trwania postępowania, mogą je kontynuować jego zstępni), ponieważ nie można zmienić stanu cywilnego osoby zmarłej -kobieta wpisana do aktu urodzenia jako matka nie może dochodzić w procesie ustalenia swojego macierzyństwa, mimo że inna kobieta twierdzi, że ona jest matką dziecka
-za macierzyństwem kobiety wpisanej do aktu urodzenia przemawia moc dowodowa tego aktu -kobieta taka może skorzystać z powództwa o ochronę dóbr osobistych - przesłanką materialnoprawną powództwa o ustalenie stosunku macierzyństwa jest brak w akcie urodzenia dziecka oznaczenia określonej kobiety jako jego matki -jeżeli na podstawie zgłoszenia faktu urodzenia wpisano określoną kobietę jako matkę dziecka, powództwo o ustalenie stosunku macierzyństwa innej kobiety można wnieść dopiero po prawomocnym zaprzeczeniu macierzyństwa pierwszej z nich

(…)

… urodzenia początek tego terminu dla mężczyzny, którego ojcostwo ustalono z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako matka, biegnie od dnia dowiedzenia się, że żona nie jest matką dziecka, ponieważ go nie urodziła legitymacja procesowa prokuratora nie jest ograniczona terminem, jednakże nie może on wnieść powództwa po śmierci dziecka 3) Charakter prawny wyroku  wyrok sądu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz