MACIERZYŃSTWO I OJCOSTWO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MACIERZYŃSTWO I OJCOSTWO - strona 1 MACIERZYŃSTWO I OJCOSTWO - strona 2 MACIERZYŃSTWO I OJCOSTWO - strona 3

Fragment notatki:

I) MACIERZYŃSTWO- MATER SEMPER CERTA EST- matka jest zawsze pewna. W związku z tym problematykę macierzyństwa w kro w zasadzie pominięto. Ustalenie osoby matki wynika z łatwo dostrzegalnego faktu, jakim jest poród, co z kolei znajduje odbicie w akcie urodzenia dziecka. Do ustalenia macierzyństwa w zwykłym trybie dochodzi w toku czynności zmierzających do sporządzenia aktu urodzenia- prawidłowo dokonany wpis- akt urodzenia stanowi wyłączny dowód macierzyństwa ( Art. 39- 40 asc ). Pojawia się natomiast problem, co dzieje się, gdy następuje zapłodnienie poza organizmem kobiety i implantacja zapłodnionej komórki jajowej kobiecie niebędącej dawczynią komórki rozrodczej ( MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE ). Sporne jest, która kobieta powinna uchodzić za matkę: - czy ta, która dziecko urodziła, - czy też dawczynie komórki rozrodczej. Dochodzenie macierzyństwa przed sądem: a) powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa ( jeśli ktoś kwestionuje ) polega to na obaleniu w drodze orzeczenia sądowego domniemania pochodzenia dziecka od kobiety ujawnionej w akcie urodzenia jako jego matka. b) powództwo o ustalenie macierzyństwa - stwierdzenie przez sąd, że określona kobieta jest matką dziecka. ( gdy ktoś dąży do ujawnienia osoby matki w akcie ): - gdy matka od początku nie była wpisana, gdyż dziecko miało status dziecka nieznanych rodziców - gdy osoba matki została wykreślona z aktu urodzenia na skutek uprzedniego zaprzeczenia macierzyństwa przez sąd. Są to dwa osobne procesy- kobieta, która twierdzi, że jest matką dziecka, nie może w jednym powództwie domagać się zaprzeczenia macierzyństwa kobiety wpisanej do aktu urodzenia jako matka dziecka oraz ustalenia swego macierzyństwa. Do szczególnie drastycznych przypadków należą sytuację, gdy do takich dwóch procesów dochodzi na skutek "zamiany" dzieci w szpitalu. Czasem do nieprawdziwego wpisania osoby matki do aktu urodzenia dochodzie na skutek celowego wprowadzenia urzędnika stanu cywilnego w błąd, aby tą drogą obejść np. przepisy o przysposobieniu albo ukryć poród, jaki odbyła niezamężna kobieta, np. jako matka do aktu urodzenia zostaje wpisana zamężna siostra rzeczywistej matki. Po upływie pewnego czasu zainteresowanie często dążą do wyprostowania tych nieścisłości. Legitymacja czynna ( bierna też ) przysługuje ( na zasadach ogólnych- art. 189 kpc )- osobie bezpośrednio zainteresowanej: - dziecko, - matka, której macierzyństwo wchodzi w grę, - ojciec, której dotknie wyrok, - przysposabiający. Nie jest dopuszczalne zaprzeczenie macierzyństwa przed urodzeniem, nie mają zastosowanie przepisy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa. Ustalenie macierzyństwa jest konieczną przesłanką materialnoprawną ustalenia ojcostwa ( dopóki niewiadoma jest matka, nie można stwierdzić kto jest ojcem- niedopuszczalne jest nawet uznanie ):

(…)

… na trudne do przezwyciężenia przeszkody.
Do czasu wyrażenia zgody, uznanie dziecka jest neotium claudicans ( SN- 1963 ).
Forma i termin zgody ( Art. 78, 79 )
Zgoda może być wyrażona:
- w formie przewidzianej dla uznania dziecka albo:
- w kraju- przed kierownikiem usc albo sądem opiekuńczym
- za granicą- przed polskim konsulem albo osobą wyznaczoną do wykonywani funkcji konsula, jeśli uznanie dotyczy…
… przed urodzeniem się dziecka albo,
- zawierając małżeństwo wiedział, że żona jest w ciąży.
Skutki zaprzeczenia:
- dziecko przestaje być dzieckiem męża matki,
- ustają wynikłe z tego tytułu prawa i obowiązki,
- wyrok ma moc wsteczną od chwili urodzenia/poczęcia się dziecka.
2) obalenie następuje także na skutek zaprzeczenia macierzyństwa matki ( zob. wyż. ).
2) UZNANIE DZIECKA- dobrowolny akt mężczyzny dokonany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz