Ojcostwo męża matki dziecka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ojcostwo męża matki dziecka  - strona 1 Ojcostwo męża matki dziecka  - strona 2

Fragment notatki:

OJCOSTWO MĘŻA MATKI DZIECKA 1) Domniemanie  regułą jest, że mąż jest ojcem dziecka, które urodziła jego żona w czasie trwania małżeństwa -zgodnie z art. 62 §1 KRO domniemywa się, że mąż matki jest ojcem dziecka, jeżeli:
urodziło się ono w czasie trwania małżeństwa urodziło się ono przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia jednakże co do ojcostwa dziecka urodzonego przed upływem 300 dni, lecz o zawarciu nowego małżeństwa istnieje domniemanie, że pochodzi ono od drugiego męża
-domniemanie ojcostwa męża wchodzi w rachubę niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, czy też żyją w separacji faktycznej -orzeczenie separacji przez sąd wyłącza jednak domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki -w wypadku jednak zgodnego stanowiska separowanych małżonków, mąż matki może uznać ojcostwo dziecka urodzonego w czasie trwania separacji, jeżeli jest jego biologicznym ojcem -domniemanie działa również w przypadku:
niewpisania męża matki jako ojca dziecka
wpisania jako ojca innego dziecka -domniemanie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy małżeństwo uważa się za niezawarte ( matrimonium non existens ) 2) Zaprzeczenie ojcostwa  ustalenie ojcostwa męża matki na podstawie domniemania ma zapewnić stabilizację stanu prawnego dziecka oraz małżonków -wzruszenie domniemania może nastąpić tylko w procesie o zaprzeczenie ojcostwa -sprawa nie może być rozstrzygana np. przy rozstrzyganiu sprawy rozwodowej, alimentacyjnej itd. Legitymacja czynna  legitymację czynną w procesie posiadają:
mąż matki
matka dziecka
dziecko
prokurator Legitymacja bierna  legitymację bierną mają wymienione wyżej osoby poza prokuratorem -powództwo można wnieść przeciwko wszystkim pozostałym po wyłączeniu powoda Terminy  terminy do wniesienia powództwa są różne: mąż matki powinien wytoczyć powództwo w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę jeżeli w czasie biegu tego terminu został on ubezwłasnowolniony, termin 6 miesięcy dla przedstawiciela ustawowego męża liczy się od dnia jego ustanowienia
jeżeli przedstawiciel ustawowy dowiedział się później o urodzeniu tego dziecka, bieg terminu zaczyna się w dniu powzięcia przez niego tej wiadomości ze względu na bezczynność przedstawiciela ustawowego dopuszczalne jest wniesienie powództwa w terminie 6 miesięcy po uchyleniu ubezwłasnowolnienia matka dziecka na wytoczenie powództwa ma 6 miesięcy od chwili urodzenia dziecka dziecko może wytoczyć powództwo w terminie 3 lat od dnia osiągnięcia pełnoletniości

(…)

… zaprzeczenia ojcostwa: wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka 3) Skutki wyroku  prawomocny wyroku obalający domniemanie ojcostwa męża matki ma charakter deklaratywny w zakresie stanu cywilnego
-z mocą wsteczną ustaje:
władza rodzicielska nad dzieckiem
prawo do dziedziczenia obowiązek alimentacyjny męża i pojawia się jego roszczenie zwrotne -dziecko uzyskuje nazwisko matki, jakie nosiła ona w czasie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz