Informacja urzędowa i przyrzeczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacja urzędowa i przyrzeczenie - strona 1

Fragment notatki:

Informacja urzędowa i przyrzeczenie kwestia sporna rozróżnienie informacji urzędowej i tzw. przyrzeczenia administracyjnego → wg SN jeśli w stosunku do konkretnego adresata dla konkretnej sytuacji na jego pytanie udzielił odpowiedzi o stosowanej praktyce, a potem w takiej sytuacji zachował się odmiennie jest to sprzeczne z zasadą zaufania do państwa i prawa, będącej elementem zasady demokratycznego państwa prawa. Jest możliwość korygowania interpretacji, ale tylko pro futuro , czyli do nowych adresatów, z którymi nie nawiązano jeszcze kontaktu w fazie wstępnej, a organ powinien zadbać o rozpowszechnienie informacji o zmianie interpretacji czy praktyki;
w nauce niemieckiej → uważane za akt administracyjny, gdyż spełnia jego wymogi z niem. postęp. adm., tj. rozstrzygnięcie organu administracji w zakresie prawa publicznego, nakierowanym na wywołanie bezpośrednich skutków na zewnątrz;
NSA - to nie jest decyzja wg kpa;
uogólnienie: informacja urzędowa to oświadczenie wiedzy , a przyrzeczenie administracyjne to oświadczenie woli , a dla rozróżnienia konieczna jest ocena samodzielna, wg całokształtu okoliczności, przy założeniu, że treścią przyrzeczenia jest zamiar organu, określający sposób i treść załat­ wienia w przyszłości konkretnej sprawy, oznaczonej imiennie osoby, wobec której organ administracji ten zamiar ujawnia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz