Zdrowie publiczne

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdrowie publiczne - strona 1 Zdrowie publiczne - strona 2 Zdrowie publiczne - strona 3

Fragment notatki:

WSZiB ZARZADZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
Lucyna Przewoźniak
ZDROWIE PUBLICZNE
wybrane zagadnienia
Wszelkie prawa zastrzeżone
KRAKÓW
Materiał udostępniany indyw idualnie wyłącznie przez Autorkę.
Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich; USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i
prawach pokrewnych Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83.
WSZiB ZARZADZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
„ Strategia promocji zdrowia nie jest ukierunkowana (ograniczona) do
określonego problemu zdrowia, ani do określonego zbioru zachowań.
WHO traktuje promocję zdrowia jako priorytet i rekomenduje
stosowanie instrumentów i taktyk promocji zdrowia w różnych populacjach,
w celu: określenia struktury chorób oraz ich czynników ryzyka a następnie
planowania rozwiązywania problemów zdrowotnych.
Zaproponowane w ramach strategii promocji zdrowia instrumenty takie jak:
edukacja,
rozwój polityki zdrowotnej we wspólnotach terytorialnych,
legislacja i system podatkowy
są jednakowo ważne dla skutecznej profilaktyki chorób infekcyjnych, urazó w,
przemocy, zaburzeń psychicznych jak dla profilaktyki somatycznych chorób
przewlekłych”. www.who.inf
„polityka zdrowotna jest dającym się
wyodrębnić procesem
intencjonalnie wywołanych zdarzeń odnoszących się do spraw zdrowia w
skali ponadjednostkowej, w którym to procesie obecna są rozstrzygnięcia
o charakterze władczym” (Włodarczyk C.W. 1996)
„zdrowie publiczne oznacza: naukę i sztukę służącą zapobieganiu
chorobom, poprawie i przedłużaniu życia, zdrowia i witalności fizycznej i
psychicznej jednostek, poprzez zorganizowane działania zbiorowe
ukierunkowane na: poprawę stanu środowiska, walkę chorobami,
edukację osób w zakresie reguł higieny osobistej, zorganizowanie
świadczeń i usług medycznych i pielęgniarskich zorientowanych na
wczesną diagnostykę i leczenie ukierunkowane zapobiegawczo,
wdrażanie rozwiązań socjalnych zabezpieczających każdej jednostce
poziom życia umożliwiający podtrzymanie zdrowia”. (Winslow W. 1920)
2
Materiał udostępniany indyw idualnie wyłącznie przez Autorkę.
Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich; USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i
prawach pokrewnych Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83.
WSZiB ZARZADZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
W Polsce innowacje ukierunkowane na zmianę funkcji opieki
zdrowotnej oraz zarządzanie nią zainicjowane zostały po 1991 w
oparciu o Poland Health Services Development Project oraz
fundusze EWG (EC PHARE i TEMPUS).
W raporcie ekspertów Banku Światowego wskazano
konieczność szybkiego kształcenia menedżerów opieki
zdrowotnej, przekształcenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz
wdrożenia polityki promocji zdrowia. 1
3
Materiał udostępniany indyw idualnie wyłącznie przez Autorkę.
Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich; USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i
prawach pokrewnych Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83.
WSZiB ZARZADZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
ZAKŁAD PROMOCJI
ZDROWIA
Szkoła Zdrowia Publicznego
/ Instytut Zdrowia
Publicznego
PODYPLOMOWE
STUDIA ZARZĄDZANIE
SZPITALEM
Kształcenie i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz