Podstawowe przepisy prawne dotyczące wyceny nieruchomości- spis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe przepisy prawne dotyczące wyceny nieruchomości- spis - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe przepisy prawne (data, nr Dz.U., data tekstu jednolitego).
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r., Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, tekst
jednolity: Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651
- Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dn. 19 października 1991r.,
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464, tekst jednolity: Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700 z 20 listopada 2007r.
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717, tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 647,951
- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r., Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78, tekst
jednolity: Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r., Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151, tekst
jednolity: Dz.U. 2010 nr 11 poz. 66
- Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r., Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444, tekst jednolity: Dz.U. 2011
nr 12 poz. 59
- Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r., Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, tekst jednolity: Dz.U.
2000 Nr 80,poz.903
- Ustawa o autostradach płatnych z dnia 27 października 1994r., Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627, tekst
jednolity: Dz.U. 2012 poz. 931
- Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 poz. 749
- Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996r.,
Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 nr 171 poz. 1397
- Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990r., Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591
- PN ISO 9036. Właściwości użytkowe w budownictwie. Obliczanie kubatury i powierzchni budynków
i budowli.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109, aktualizacja z dnia 26 sierpnia
2011 r.


(…)

…Podstawowe przepisy prawne (data, nr Dz.U., data tekstu jednolitego).
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r., Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, tekst
jednolity: Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651
- Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dn. 19 października 1991r.,
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464, tekst jednolity: Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700 z 20 listopada 2007r.
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717, tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 647,951
- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r., Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78, tekst
jednolity: Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r., Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151, tekst…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz