Zasady pisania referatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady pisania referatu - strona 1

Fragment notatki:

W dokumencie zawarte są m.in. takie informacje, jak: techniczne zasady redagowania tekstu, ogólne zasady dotyczące tekstu, odstępy i marginesy, wewnętrzna systematyka tekstu, konstruowanie cytatów, itp.
                                                                                              "         "                                                                                                                                                                        "               "                 "                "                 "                                                                  "  "       "      "   "                                                                                                                                                                                                             &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "                                         "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(…)

…, numeracja ciągła,
c) czcionka: Times New Roman, rozmiar 10, odstępy 1.0.
2.5.1. Dane dotyczące źródła
a)
inicjał (inicjały) imienia i nazwisko autora: Z. Radwański,
b) pełny tytuł (wraz z podtytułem i tomem, kursywa): Prawo cywilne. Część ogólna,
c)
miejsce i rok publikacji (ale bez „r." ani „roku"): Warszawa 2004,
d) numer strony (skrót „s.", w tekstach angielskich i francuskich „p.", w niemieckich „S…
…. Streszczenie powinno być
skrótowym przedstawieniem głównych problemów i wątków pracy, nie należy ich
pisać w metajęzyku, nie powinny zawierać sformułowań typu:
a) „Autor próbował przedstawić (...)",
b) „Głównym problemem poruszanym w artykule jest (...)" itp.
2. Ogólne zasady dotyczące tekstu
2.1. Czcionka
e) Times New Roman, Normal,
f) rozmiar: 12,
g) zwroty obcojęzyczne: kursywa (italic),
h) zaznaczenie…
….)
k.r.o. - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964, Nr 9,
poz. 59 z późn. zm.)
k.s.h. - ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000, Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.)
k.w. - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114 z
późn. zm.)
k.z. - rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 r. - Kodeks…
… r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z
2003, Nr 69, poz. 535 z późn. zm.)
pr.weksl. - ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz.U. z 1936, Nr 37, poz.
282)
u.g.n. - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz.U. z 2000, Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)
u.k.w.h. - ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity…
… innominati, sensu stricto i in. (choć
nie uważamy za obcojęzyczne wyrażeń, na stałe przyjętych w jęz. prawniczym
takich jak: holding, franchising, factoring)
2.6.3. Nie ma spacji:
a) między cudzysłowem a pierwszym/ostatnim wyrazem cytatu: „koń (...) jest szary"
b) przed znakami interpunkcyjnymi: powiedział, że
c) w skrótach: Dz.U., k.k., PPUW itd.
d) między inicjałami: M.M. Kenig-Witkowska
2.6.4. Spacja…

Dz.U. z 2001, Nr 124, poz.1361)
z.n.k - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993,
Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)
BGB - Burgerliches Gesetzbuch ZGB - Zivilgesetzbuch
2.7.2. Czasopisma
Dz.U. - Dziennik Ustaw
Dz.Urz. - Dziennik Urzędowy
KPP - Kwartalnik Prawa Prywatnego
KPPu - Kwartalnik Prawa Publicznego
M.P. - Monitor Polski
MoP - Monitor Prawniczy
Mon.Pod…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz