Art. 2. - transport drogowy i przewóz

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Art. 2. - transport drogowy i przewóz - strona 1

Fragment notatki:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) transport drogowy - transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)); 2) przewóz drogowy - przewóz drogowy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006; 3) przewóz regularny - przewóz regularny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 4) stanowisko pracy kierowcy: a) siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, b) pojazd, który kierowca prowadzi, c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi; 5) tydzień - okres pomiędzy godziną 00:00 w poniedziałek i godziną 24:00 w niedzielę; 6) dzienny okres odpoczynku - okres odpoczynku kierowcy, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz