Zdrowie publiczne

note /search

Rodzaje dokumentacji medycznej -opracowanie (sem.VI)

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Zdrowie publiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1820

Dokumentacja medyczna dzieli się na: indywidualna -odnosi się do każdego pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych w danym zakładzie opieki zdrowotnej, Zbiorczą- odnosząca się do ogólu lub grupy pacjentów korzystających ze świadczen zdrowotnych ZOZ Dokumentacja indywidualna wewnętrzna : (prz...

Zdrowie publiczne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Zdrowie publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WSZiB ZARZADZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Lucyna Przewoźniak ZDROWIE PUBLICZNE wybrane zagadnienia Wszelkie prawa zastrzeżone KRAKÓW Materiał udostępniany indyw idualnie wyłącznie przez Autorkę. Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich; USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawa...

Personel i wymagania lokalowe -opracowanie (sem.VI)

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Zdrowie publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1568

Pracownicy archiwum powinni posiadać, co najmniej Średnie wykształcenie i ukończony kurs archiwalny I stopnia oraz być przeszkoleni teoretycznie i praktycznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przyjmuje się, że na jednego pracow...