kontrola KRRIT i prokuratura - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontrola KRRIT i prokuratura - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

PROKURATURA:
-prokuratorska kontrola w stosunku do administracji publicznej od 2009r. niezależna -reguluje ustawa o prokuraturze, zmiana procesowa w 2009 zmieniła organizację prokuratury
-prokurator jest niezależny od administracji publicznej -stoi na straży interesu publicznego, jest przeciwieństwem RPO
-ma uprawnienia w szczególności gdy broni interesu publicznego, ma uprawnienia do oskarżenia w sprawach karnych -ma za zadanie strzeżenie praworządności, ściganie przestępstw, ma bardzo wyraźne uprawnienia kontrolne w stosunku do administracji publicznej, wynikają z KPA dział IV udział prokuratora, w ustawie o prokuratorze
-uprawnienia prokuratorskie zawarte są w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; wynikają z ustaw dotyczących administracji samorządowej
-prokurator w odniesieniu do administracji publicznej może zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego,
-prokurator może brać udział na prawach strony w każdym postępowaniu
-gdy wyda się decyzję ostateczną przez organ adm publicznej, może od niej złożyć sprzeciw,
-może złożyć skargę do sądu wojewódzkiego i NSA -może żądać rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między organami adm publicznego
-może złożyć wniosek do organu nadzoru
-wniosek do TK o zbadanie ustawy z konstytucją i prawem międzynarodowym
KRRiT
-regulacja konstytucyjna, art 213 do 215 konstytucji i ustawa o radiofonii i telewizji -stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji, broni interesu publicznego w radiu i telewizji -niezależna, państwowa, zewnętrzna, ale posiadająca kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych -organ administracji publicznej państwowej ale nie rządowej podlega bezpośrednio sejmowi
Do kontroli zewnętrznej zaliczamy również kontrolę sądową sprawowana przez inna władzę:
trybunały i sądy, Trybunał konstytucyjny i sądy administracyjne i powszechne
-dzieli się na kontrolę legislacyjną, kontrolę aktów normatywnych, aktów stanowienia prawa, źródeł prawa oraz kontrolę decyzji administracyjnych, działań administracyjnych - sprawowana przez sądownictwo administracyjne, w mniejszym zakresie przez sądy powszechne
-sądy kontrolują pracowników administracji w kwestii spraw karnych, przed nimi odpowiada się za popełnione przestępstwa i wykroczenia w sprawach cywilnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz