Prokuratura - Prokuratura Krajowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prokuratura - Prokuratura Krajowa - strona 1 Prokuratura - Prokuratura Krajowa - strona 2 Prokuratura - Prokuratura Krajowa - strona 3

Fragment notatki:

. Prokuratura U rząd państwowy powołany do stania na straży praworządności . Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem , ściganie przestępstw , pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy. W niektórych państwach (zwłaszcza w tych, w których panuje system prawa o charakterze anglosaskim ), prokuratura jest instytucją niezależną, niezawisłą i samorządną (tak jak sądownictwo ). W większości państw prokuratura jest podległa rządowi lub określonemu ministrowi . Powszechny jest też podział na pion cywilny i wojskowy (tak jak sądownictwo). Prokuraturę w Polsce stanowią: Prokurator Generalny prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu . Prokurat or Generalny Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury i podlegają mu wszyscy prokuratorzy. Funkcję Prokuratora Generalnego (od 31 marca 1990 do 31 marca 2010 ) sprawował z urzędu Minister Sprawiedliwości . Zastępcami Prokuratora Generalnego są Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz inni prokuratorzy powoływani i odwoływani ze stanowiska zastępcy spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej. Powszechne jednostki organizacyjne Prokuratura Krajowa Dawniej najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna, którą kierował Prokurator Krajowy. Została zniesiona 31 marca 2010 a zastąpiła ją Prokuratura Generalna kierowana przez Prokuratora Generalnego. Prokuraturę Krajową stanowił Prokurator Krajowy oraz podlegli mu prokuratorzy Prokuratury Krajowej i wchodziła ona w skład Ministerstwa Sprawiedliwości . Prokuratora Krajowego powoływał i odwoływał na wniosek Prokuratora Generalnego Prezes Rady Ministrów . Do zadań Prokuratury Krajowej należały w szczególności: nadzorowanie i koordynowanie prac prokuratur niższego szczebla (apelacyjnych, okręgowych i rejonowych) występowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym , Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym . współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości podejmowanie działań związanych z uprawnieniami Prokuratora Generalnego Prokuratury apelacyjne Prokuraturę apelacyjną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych . Właściwości miejscowe prokuratur apelacyjnych nie pokrywają się z

(…)

… prokuratur okręgowych.
Istnieje 342 prokuratur rejonowych oraz 7 ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych (stan na czerwiec 2006).
Zadania prokuratury
Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadanie to prokuratorzy wykonują przez:
prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz