Kontrola administracyjna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola administracyjna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

GIODO:
-kontrola państwowa, niezależna od podmiotów administracji publicznej
-z jednej strony jest to kontrola zewnętrzna podlega bezpośrednio sejmowi, nie wchodzi w skład struktury rządowej, jest organem adm publicznej gdy wydaje decyzje indywidualne dotyczące ochrony danych osobowych
-kontrola niezależna patrząc od strony więzi organizacyjnych a nie działalności
-ustawa z 1997 o ochronie danych osobowych -powoływany i dowoływany przez sejm za zgoda senatu na 4 lata, może powtórzyć kadencje,
-ma immunitet sądowy,
-biuro GIODO mieści się w warszawie
-kontrola przetwarzania danych osobowych -wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg na działalność administratorów - postępowanie wyjaśniające i decyzja dotyczące zachowania się organów, na decyzje takie przysługuje administratorowi skarga do WSA, -prowadzi rejestr zbioru administratorów
-opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących danych osobowych -prowadzi kontrolę u administratorów którymi są organ administracji publicznej, jak również wszystkie instytucje publiczne i prywatne prowadzące dane dotyczące obywateli, na podstawie kompetencji kontrolnych ma prawo wstępu inspektorów do pomieszczeń administratorów, przesłuchiwania pracowników, wydawania nośników informacji, dokumentów płyt i innych
-administrator danych osobowych ma obowiązek udostępnić wszystkie dane =sporządza się protokół i na jego podstawie jeśli jest pozytywny dla administratora - nic się nie dzieje, jeżeli stwierdzi się naruszenie przepisów to wydaje on decyzję administracyjną w trybie KPA nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem -może wystąpić z wnioskiem o pociągnięcie pracowników administratora o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej a nawet karnej
CO ZROBIĆ JAK GIODO WYDAŁ DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ?
Jeżeli się nie zgadzam, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, on rozpatrzy ponownie, zbada sam siebie i załóżmy, że wyda decyzję ponownie taką samą, to mi otwiera drogę do złożenia skargi do WSA
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz