Ochrona danych osobowych - przedmiot regulacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona danych osobowych - przedmiot regulacji  - strona 1 Ochrona danych osobowych - przedmiot regulacji  - strona 2 Ochrona danych osobowych - przedmiot regulacji  - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDMIOT REGULACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883; tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926
Przedmiot regulacji dotyczy: ustanowienia organu państwa ds. ochrony danych - Generalnego Insp. Danych Osobowych - jest on niezależny od rządu, powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 4 letnią kadencję,
określenie zasad przetwarzania danych, czyli jakichkolwiek danych i informacji na temat danych osobowych. Przetwarzania jest dopuszczalne pod 2 warunkami: 1) zgody osoby zainteresowanej; 2) obowiązywanie normy prawnej - ustawy - zezwalającej na przetwarzanie danych,
określenie obowiązków administratora danych, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych,
określenie praw osób, których dane osobowe są przetwarzane,
określenie zasad zabezpieczeni oraz rejestracji zbiorów danych,
ustalenie przestępstw specyficznie związanych z przetwarzaniem danych.
W ustawie o ochronie danych osobowych odzwierciedlenie znalazły zasady zawarte w art. 47, 49, 51 Konstytucji (ochrona prywatności, wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się, ochrona informacji o osobie).
POJĘCIA - DANE OSOBOWE, ZBIÓR DANYCH, PRZETWARZANIE DANYCH, ADMINISTROWANIE DANYCH DANE OSOBOWE - to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby.
Wykładnia językowa i funkcjonalna prowadzi do zawężenia katalogu danych osobowych do tych, które są niezbędne i służą określeniu tożsamości danej osoby, np. imię, nazwisko, adres, nr PESEL, kod genetyczny.
ZBIÓR DANYCH - jest to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych wg określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie.
PRZETWARZANIE DANYCH - są to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
ADMINISTRATOR DANYCH - to organ, instytucja, osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych.
PODSTAWY LEGALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH. Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest, gdy (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych):
osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę,
zezwala na to przepis prawa,
jest to niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
jest to konieczne do realizacji umowy, której osoba jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy.


(…)

… lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu oraz orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Podstawy legalności ich przetwarzania:
osoba, której dane dotyczą wyraża na to zgodę na piśmie,
przepis szczególny ustawy zezwala na ich przetwarzanie i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,
przetwarzanie dotyczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz