Administracja niezespolona - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja niezespolona - wykład - strona 1

Fragment notatki:

administracja nie zespolona -
nie podlegają wojewodzie, a jedynie składają mu roczne informacje o swojej działalności, sa to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi adm. Publicznej, kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek org. Wykonujących zadania z zakresu adm. Rządowej w województwie (np. dyrektorzy izb celnych, dyrektorzy izb skarbowych, dyrektorzy urzędów morskich, zasada resortowości, prowincjalności, subsydiarności; subsydiarności: zasada wg. Której każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Zasada ta, zwana jest też zasadą pomocniczości.
Wg. Zasady prowincjalności na jednym terenie sprawy z różnych działów adm. Należą do jednego organu. Nie ma tu podziału na organy centralne czy terenowe, gdyż centralny organ działa w terenie. Zasada ta zapewnia jednolitość działania organu administracji na danym terenie. Ten system zarządu stosowano dla szybszego scalania terenu wykazującego się znacznymi odrębnościami z pozostałą częścią państwa.
Uwzględniając zasadę resortowości , funkcje administracji państwowej dzieli się wg. Pokrewieństwa spraw. W jednym resorcie grupuje się sprawy rzeczowe pokrewne, a na czele resortu stoi Minister, który posiada zazwyczaj swoje ogniwa terenowe załatwiające sprawy należące do danego resortu. System ten opiera się na specjalizacji i zadań. System resortowy powstał we Francji (ludwik XIV) - wprowadził ta zasadę, dzieląc wykonywanie administracji na resorty. Aktualnie zasada resortowości jest stosowana powszechnie.
organy terytorialne . samorząd - związek publicznoprawny sprawujących adm. W sposób samodzielny jedynie pod nadzorem państwa. Cechy samorządu:
- korporacyjny charakter - wspólnota ludzi powiązanych obszarem zamieszkania
obligatoryjna przynależność
osobowość prawna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz