Dekoncentracja administracji publicznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dekoncentracja administracji publicznej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

dekoncentracja adm. Publicznej - ta zasada oznacza rozproszenie kompetencji do podejmowania decyzji na rzecz większej grupy organów tego samego szczebla (decentralizacja rzeczowa) lub na rzecz organów szczebla niższego (dekoncentracja terytorialna) np. ustawowe uprawnienie organów adm. Do zawierania porozumień adm. W celu przekazania innym organom wykonania zadań. Takim przykładem jest również powierzenie zasad organu adm. W drodze ustawy. formy działania adm. Publicznej - organy adm. Publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działalności ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwość zaskarżania. Z punktu widzenia tej charakterystyki wyodrębnić możemy różne formy działań administracji. Pewna forma działania adm. To prawnie określony typ czynności organu administracji. Pewna forma działania adm. To prawie określony typ zakresu spraw w jakich te czynności występują, ani od tego, czy sa one powiązane z innymi czynnościami. Ten sam typ czynności może być stosowany w sprawach z zakresu prawa paszportowego i prawa budowlanego. Pojecie prawnej formy działania adm. na granice prawa adm. Jest odpowiednikiem pojęcia czynności prawnej na granice praca cywilnego. W nauce prawa adm. Nie utworzono jednego, pełnego akceptowanego przez wszystkich autorów katalogu norm prawnych form działania adm. Wśród ogółu działań adm. Najczęściej wyodrębnia się następujące formy tych działań: akty normatywne
akty administracyjne
ugody
porozumienie administracyjne
czynności cywilnoprawne
czynności dydaktyczne.
Formy działań adm. Można podzielić na władcze i nie władcze - Władcze - jednostronne rozstrzygniecie organu adm. O pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego. Nie władcze - pozycje organu adm. I drugiego podmiotu stosunku prawnego są równorzędne. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz