Prawo administracyjne - skrypt - Normy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - skrypt - Normy - strona 1 Prawo administracyjne - skrypt - Normy - strona 2 Prawo administracyjne - skrypt - Normy - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 1
Administracja publiczna:
Pozytywna - czym jest
Podmiotowo - działalność organów publicznych, przedmiotowo - działalność celowa
Negatywna - czym nie jest
Podmiotowo - działalność organów, które nie są
Amidnistracja przedmiotowo negatywna - działalność państwa podejmowana w publicznym celu poza ustwodawstwem i sądownictwem.
Administracja podmiotowo negatywna - działalność organów nie będących organami sądowymi i ustwodawczymi.
Administracja publiczna: podmioty, czynności, podmioty i czynności.
Cechy struktur administracyjnych:
Hierarchiczność
Bezosobowość
Kadry zawodowe
Cechy działania administracji:
Działanie: na rzecz dobra wspólnego, w myśl zasady związania adminstracji prawem, na rachunek państwa i w jego imieniu, w formach władczych i niewładczych
Charakter działań: wszechobecny, aktywny, celowy, planowy, stały
Niedążenie do zysku
Podział administracji ze względu na:
Podmioty administrujące
Państwowa
Rządowa
Samorządowa
Zasięg działania
Centralna
Terenowa
Zakres zadań
Ogólna
Specjalna
Funkcje administracji publicznej:
Reglamentacyjno - porządkowa
Opiekuńcza
Partnerska
Jako zarządca i właściciel
Zarządzająca rozwojem
Ewidencyjna
Prawo:
Publiczne: konstytucyjne, adminstracyjne, karne
Prywatne: pracy, rodzinne, cywilne, handlowe
Zakres prawa administracyjnego: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, dokumenty tożsamości, paszporty, bezpieczeństwo, porządek publiczny, obrona kraju, ordery.
Prawo administracyjne nie jest skodyfikowane.
Swoiste cechy prawa administracyjnego:
Prawo pozytywne
Integralna część systemu prawa
Gałąź prawa publicznego
Brak równości stron występujących w relacjach administracyjno-prawnych
Możność stosowania przymusu administracyjnego w sytuacjach prawnie określonych
Część składowa całego systemu prawa
Bezwzględne obowiązywanie
Obywatelski charakter
Prawo administracyjne:
Materialne - co?
Ustrojowe - kto?
Procesowe - jak?
Normy:
Materialne - określają obowiązki / uprawnienia, adresatem - podmioty zazwyczaj nie będące częścią administracji publicznej:
Merytoryczne - nakazują lub zakazują podmiotom zachowywać się w określony sposób

(…)

…) równości - jednakowa ochrona praw (cecha relatywna - istotna, pozwala wyodrębnić członków grupy)
- pozakonstytucyjne
- opisowe
- dyrektywne
- materialne
- ustrojowe
- proceduralne
Zasada lex retro non agit - prawo nie działa wstecz.
Zasada ohrony praw słusznie nabytych - raz nabyte powinno być stabilne, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Zasada jawności - ma informować , działać antykorupcyjnie (art. 161…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz