Podmioty administracji - omówienie(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty administracji - omówienie(I sem) - strona 1 Podmioty administracji - omówienie(I sem) - strona 2

Fragment notatki:

ADM W UJĘCIU PODMIOTOWYM:
-ogół podmiotów, instytucji, któe zostały wyodrębnione wstrukturze org państwa
-określanych mianem podmiotów administraujących, wśró których wyróżnia się:
*podmioty adm publicznej
*inne podmioty administrujące
PODMIOTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ to instytucje utworzone w celu wykonywania funkcji administracyjnych państwa [aparat adm państwa]:
-państwowe organy
-samorządowe organy -urzędy administracyjne np. ministerstwo, urząd gminy
-jednostki samorządu terytorialnego np. powiat
-samorządy zawodowe np. adwokaci
-publiczne zakłady administracyjne [państwowe oraz samorządowe]
-ponadto: państwowe i samorządowe agencje, fundusze celowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki i fundacje prawa publicznego
DO PODMIOTÓW PAŃSTOWOWYCH - WŁADZA WYKONAWCZA:
-prezydent RP
-podmioty kontroli państwowej np. NIK, RPO
-podmioty administracji państwowej
DO PODMIOTÓW ADM PAŃSTWOWEJ ZALICZA SIĘ:
-organy administracji rządowej:
*na szczeblu centralnym
→ organy naczelne: RM, PRM, M;
→ tzw. organy centralne podległe organom naczelnym np. Komendant Główny Policji, Prezes GUS
*w terenie:
→ terenowe organy administracji rządowej ogólnej - wojewoda
*organy wojewódzkiej i powiatowej administracji rządowej zespolonej np. Komendant wojewódzki policji
*terenowe organy administracji rządowej niezespolonej np. Dyrektor urzędu morskiego
-organy administracji pozarządowej podporządkowane Sejmowi np.KRRiTV, PIP, GIODO, organy NBP
DO PODMIOTÓW SAMORZĄDOWYCH ZALICZA SIĘ:
-jednostki samorządu terytorialnego [gmina, powiat, województwo] -organizacje samorządu specjalnego [samorząd zawodowy np. samorząd zawodowy lekarzy i gospodarczy np.Polska Izba Ubezpieczeń]
POJĘCIE ADM W ZNACZENIU PODMIOTOWYM
-inne podmioty adm publ to instytucje, któe nie należą do struktury aparatu adm i wykonują powierzone im zadania z zakresu administracji publicznej:
*organizacje społeczne
*związki wyznaniowe
*przedsiębiorstwa prywatne
*osoby fizyczne
POJĘCIE ADM PUBL W ZNACENIU PRZEDMIOTOWYM:
-w tym ujęciu adcm publ oznacza działalnośc polegającą na administrowaniu
Administrowanie obejmuje:
*organizatorskie i
*kierownicze oddziaływanie podmiotów administrujących na społeczeństwo
Działalność ta podejmowana jest:
-na rzecz interesu publicznego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz