spółki z o.o - wypracowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spółki z o.o - wypracowania - strona 1

Fragment notatki:

o. Notatka zawiera dwa pliki i porusza zagadnienia takie jak: założenie spółki z o.o., umowa spółki, kapitał zakładowy spółki, udziały, zbycie udziałów, wkłady, powołanie organów, wpis do rejestru, organy spółki z o.o., zgromadzenie wspólników, głosowanie, zaskarżanie uchwał, zarząd spółki z o.o., prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki, odpowiedzialność członka zarządu, nadzór w spółce z o.o., rada nadzorcza, kompetencje rady nadzorczej, komisja rewizyjna, biegli rewidenci, prawa i obowiązki wspólników spółki z o. o., zmiana umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, obniżenie kapitału zakładowego spółki, zmiany strukturalne spółki z o.o., łączenie spółek z o.o., rozwiązanie spółki z o.o., likwidacja spółki z o.o.

Spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych prawa handlowego. Wykazuje jednak pewne podobieństwa do spółek osobowych. Podobieństwa te dotyczą min. praw i obowiązków wspólników, możliwości wyłączenia wspólników ze spółki i nadzoru nad zarządem.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obok spółki akcyjnej najbardziej wykorzystywaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Jest, bowiem strukturą organizacyjną, w której nie występuje:
osobista odpowiedzialność majątkowa wspólników,
trudność w zmianie składu osobowego spółki, a przez to także w pozyskaniu inwestora strategicznego.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona do realizacji jakiegokolwiek celu dozwolonego przez prawo. Nie musi być nastawiona na zysk. Może być formą prowadzenia działalności filantropijnej. Oczywiście w dzisiejszej rzeczywistości takie przypadki bywają rzadkością.
Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba dopełnić następujących czynności:
zawrzeć umowę spółki;
wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego;
powołać zarząd spółki;
powołać radę nadzorczą lub komisję rewizyjną;
złożyć wniosek o wpis spółki do rejestru.
1. Umowa spółki z o.o.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Sporządzenie aktu notarialnego podlega opłacie notarialnej w wysokości, co do zasady 3 % wysokości kapitału zakładowego. Należy uiścić podatek w wysokości zasadniczo 1% wartości wkładów.
Możliwe jest także zawieranie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia w ustalonym terminie umowy spółki z o.o. Umowa przedwczesna musi być zawarta również w formie aktu notarialnego, jeżeli jej strony mają mieć prawo skutecznego żądania zawarcia przyrzeczonej umowy spółki z o.o.
Umowa spółki z o.o. powinna określać:
firmę,
siedzibę spółki,
przedmiot działalności spółki,
czas trwania spółki, jeżeli umowa zostaje zawarta na czas oznaczony,
wysokość kapitału zakładowego,
czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział?
liczbę i wysokość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników.
Jeżeli wspólnicy na pokrycie udziałów wniosą do spółki wkłady nie pieniężne (aporty), wtedy w umowie spółki należy szczegółowo określić przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, a także liczbę i wysokość objętych w zamian udziałów.
Przepisy kodeksu spółki zawierają wiele przepisów względnie obowiązujących, co oznacza, że wspólnicy mogą w umowie spółki pewne sprawy uregulować inaczej niż to jest unormowane w kodeksie. I tak np. wspólnicy mogą w umowie:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz