Prawo handlowe-test 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe-test 9 - strona 1

Fragment notatki:

Przedmi aportu do spółki z o.o. nie mogą być: Własność i inne prawa rzeczowe,
Papiery wartościowe, Pieniądze. Str.350 kidyba Obowiązek wyrównywania wartości zawyżonej aportu dotyczy: Tylko wspólnika, który taki aport wniósł, Wspólnika, który taki aport wniósł i członków zarządu, którzy go przyjęli,art.175 ksh Wszystkich wspólników, którzy podpisali umowę. Obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o.: Nie jest możliwe, Może nastąpić, jeżeli wierzyciele nie zgłoszą sprzeciwu (w przeciwnym razie najpierw trzeba będzie ich spłacić), str.359 Kidyba art.264 ksh Dopuszczalne tylko wtedy, gdy taką możliwość przewiduje umowa spółki.
Obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o. nie może polegać na: Wyrzuceniu niektórych udziałów, Proporcjonalnym obniżeniu wartości udziałów, ( B- na tym tak)
Umorzeniu niektórych udziałów.( B -na tym tez może polegac art.199ksh) W kapitale zakładowym spółki z o.o. nie wyróżnia się: Funduszu rezerwowego,
Funduszu zapasowego, Funduszu powierniczego . Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może nastąpić: Tylko wtedy, gdy umowa spółki przewiduje taką możliwość,( B -umowa może przewidywac, jeśli nie przewiduje to zmiana umowy) Przez zmianę umowy spółki,art.257 Tylko przez ustanowienie nowych udziałów.( B. - Nie tylko, bo jeszcze przez podwyższenie istniejących ) Wspólnik spółki z o.o. ma obowiązek: Uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników,
Objąć nowe udziały, gdy kapitał zakładowy zostanie podwyższony,( B -nie art.260&2 ksh Wnieść wkłady na objęcie udziałów. Str.376 kidyba Wspólnicy spółki z o.o. obowiązani są: Pokrywać straty spółki, Zachowywać lojalność wobec spółki,
Uczestniczyć w zarządzie spółki. Wspólnik spółki z o.o. może uczestniczyć w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników: Jeżeli został zaproszony przez zarząd,
Jeżeli porządek obrad obejmuje sprawy dotyczące bezpośrednio praw i obowiązków danego wspólnika lub wszystkich wspólników, Żadne z powyższych ograniczeń nie ma zastosowania. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. zwołać może: Każdy ze wspólników,
Wspólnicy, którzy łącznie mają 10% udziałów, Zarząd. Art.235 ksh ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz