Prawo handlowe-test 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe-test 8 - strona 1 Prawo handlowe-test 8 - strona 2

Fragment notatki:

Obowiązkiem świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki z o.o. obciążone mogą być: Zawsze wszystkie udziały łącznie, Niektóre udziały, ( „przywiązanie” obowiązku do udziału str.380 Kidyba) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Wspólnik spółki z o.o. może zbyć udział: Jeżeli uzyska zezwolenie pozostałych wspólników,
Pod warunkiem, że nabywcą będzie inny wspólnik, Takie ograniczenia mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa spółki. Art.182 ksh Do praw majątkowych wspólnika w spółce z o.o. należy: Prawo do uczestniczenia i głosowania w zgromadzeniu wspólników Prawo do dywidendy, Prawo do nadzoru nad działalnością spółki. ,
(B- wszystkie tu wymienione to prawa udziałowe str.366 kidyba)
Udział w spółce z o.o. uprzywilejowany w zakresie prawa do dywidendy może dawać uprawnienie do: Dywidendy podwyższonej maksymalnie o połowę, art.196 ksh Dywidendy trzykrotnie wyższej,
Dywidendy pięciokrotnie wyższej. Udziały w spółce z o.o.: Muszą mieć równą wartość nominalną,( B -kiedy więcej niż jeden)
Kodeks nie wypowiada się w kwestii wartości nominalnej udziału, Mogą mieć różną wartość nominalną. Art.153 ksh Jeżeli ma tylko 1 udział Zbycie udziałów w spółce z o.o. jest: Zawsze dopuszczalne, Może być uzależnione od spełnienia pewnych warunków, art. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Na gruncie KSH jednoosobowa spółka z o.o.: Nie może funkcjonować, Może funkcjonować. Art.151 ksh Jednoosobowym założycielem spółki z o.o. może być: Jedynie Skarb Państwa,
Tylko osoba prawna, Zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Spółka z o.o. może być utworzona: Wyłącznie w celu gospodarczym,
Wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, W dowolnym celu.art 151 ksh Na powstanie spółki z o.o. składają się następujące czynności: zawarcie umowy spółki, ustanowienie organów spółki, wniesienie całego kapitału zakładowego oraz: Zwołanie zgromadzenia wspólników, Wpis do rejestru, art.163 ksh Żadna z w/w czynności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz