Kapitał zakładowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał zakładowy - strona 1 Kapitał zakładowy - strona 2 Kapitał zakładowy - strona 3

Fragment notatki:

Wyłączenie od odpowiedzialności wspólników - za zobowiązania-dotyczy wyłącznie wspólnika, jako wspólnika a nie dotyczy sytuacji, kiedy o jego sytuacji prawnej przesądza inny przepis ze względu na pełnioną również funkcje członka zarządu mająca charakter szczególny, przy roszczeniach wierzyciela opieranych na art. 299 i wtedy zakaz próby sięgania do wyłączenia odpowiedzialności ze art. 154 par 4ksh    art. 152 ksh Kapitał zakładowy. Obecnie zarówno w odniesieniu do spółki z o.o. jak i w odniesieniu do spółki akcyjnej ustawodawca posługuje się jednym terminem ` kapitał zakładowy `
pod rządem kh ustawodawca posługiwał się pojęciem ` kapitał zakładowy w odniesieniu do spółki z o.o.
A kapitał akcyjny w odniesieniu do spółki akcyjnej.
Obecnie terminologia została ujednolicona w tym sensie ze z terminem „ kapitał zakładowy” mamy do czynienia w obu kategoriach spółek kapitałowych.  Art. 154 § 1. ksh - Art . 154 przewiduje kwoty, jako minimalne.
Było 10x więcej, ale w pewnym momencie ustawodawca zliberalizował ten wymóg, zmniejszył do kwoty 10x niższej, bo do 5 tys. i to samo uczynił w odniesieniu o minimalnej wartości minimalnej udziału - § 2. Kiedyś było 500 zł To się wiązało z kwestia obejmowania udziałów w zakresie procesu komercjalizacji i potem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i te kwoty pierwotne były, jako bariera czy elementy hamujące aprobatę dla zmian prywatyzacyjnych polegających na zmianie statusu przedsiębiorstwa - ustawodawca zmniejszył te parametry kwotowe, jeśli chodzi o wysokość kapitału zakładowego. - § 3.  Art. 155 ksh Jeżeli chodzi o możliwość tworzenia oddziałów lub przedstawicielstw zagranicznych spółek z o.o.: art. 155 i co jest jednoznacznie przesadzone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ze spółki z o.o. mające siedzibę za granica mogą tworzyć na terytorium RP swoje oddziały i przedstawicielstwa.
   art. 157 ksh Elementy obligatoryjne umowy spółki. w kilku punktach wymienione są elementy niezbędne. Przy czym od razu sobie powiedzmy spoglądając do art. 163 żeby mieć świadomość ze umowa spółki jest tylko pierwszym etapem powstania spółk i, bo jak spojrzymy do art. 163 to w 1 punkcie mamy zawarcie umowy spółki a wiec umowy, która powinna określać to, o czym mowa w art. 157. jeżeli chodzi o formę wymagana dla powstania spółki z o.o. ustawodawca przewiduje formę aktu notarialnego  Art. 163. ksh  Art. 158ksh [Aport - niepieniężny przedmiot wkładu]
postacie wkładu to one mogą być różne i tego dotyczy art. 158 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz