Spółka komandytowa - Odpowiedzialność komplementariusza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka komandytowa - Odpowiedzialność komplementariusza - strona 1 Spółka komandytowa - Odpowiedzialność komplementariusza - strona 2 Spółka komandytowa - Odpowiedzialność komplementariusza - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA KOMANDYTOWA Jej odmienność w stosunku do sp. jawnej polega na tym, iż mamy dwa rodzaje wspólników: komplementariusze - ponoszą odp. pełną, nieograniczoną, osobistą za zobowiązania spółki, tak jak wspólnicy sp. jawnych. Odpowiedzialność ma charakter subsydiarny w zw. z art.31 KSH, komandytariusze - odpowiadają w sposób ograniczony do wysokości sumy komandytowej, jednak dalej odp. osobista, solidarna. Komplementariusz - ten wspólnik, który ma decydującą rolę w spółce. Będzie on prowadził sprawy spółki i reprezentował spółkę na zewnątrz. Komandytariusz - rola jego w spółce jest ograniczona. Przede wszystkim nie ma prawa reprezentowania spółki, z tego tyt. że jest jej wspólnikiem. Może reprezentować spółkę tylko wtedy, gdy udzielono mu pełnomocnictwa (jako pełnomocnik). Nie wyklucza się także udzielenia komandytariuszowi prokury. Nie ma też ani prawa, ani obowiązku do prowadzenia spraw spółki. KSH w przepisie dyspozytywnym wymaga jednak aby komandytariusz wyraził zgodę na czynności przekraczające zwykły zarząd.
Jego status zbliża się do statusu jaki będą mieli wspólnicy w sp. kapitałowych, ale nie jest taki sam, gdyż komandytariusz ponosi odpowiedzialność. W sp. komandytowej musi być co najmniej 2 wspólników: komplementariusz i komandytariusz. To spółka osobowa, oparta na zasadzie wzajemnego zaufania. Def. ustawowa - spółka, która ma prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą. Komplementariuszami, jak i komandytariuszami mogą być : zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i ułomne osoby prawne. Dopuszczalne są sp. komandytowe, w których komplementariuszem jest osoba prawna np. sp. z o.o., a komandytariuszem jest wspólnik sp. z o.o. Odesłanie - w zakresie nieuregulowanym stosujemy odpowiednio przepisy o sp. jawnej.
1. Umowa spółki - w formie aktu notarialnego. a) elementy umowy art.105: firma sp. komandytowej - musi zawierać albo nazwisko co najmniej jednego komplementariusza albo nazwę lub firmę osoby prawnej, która jest komplementariuszem. Dodatkiem jest „spółka komandytowa”.
Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna to zawsze nazwa, firma powinna znaleźć się w firmie spółki komandytowej. Zatem w firmie powinno się znaleźć pełne brzmienie firmy osoby prawnej (Koral sp. z o.o., spółka komandytowa). Gdy będą dwie różne osoby prawne - Koral sp. z o.o., Alwia S.A., spółka komandytowa.
W obrocie możemy posługiwać się skrótem - sp.k. siedziba spółki - jak w sp. jawnych, przedmiot działalności - jak w sp. jawnych, czas trwania spółki jeśli jest oznaczony, oznaczenie wkładów - jak w sp. jawnych - komandytariusze również są zobowiązani do wniesienia do spółki wkładów (art.3),

(…)

… - jego odp. ma charakter ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Minimum sumy komandytowej nie zostało określone w przepisach KSH. Suma komandytowa, jeśli jest kilku komandytariuszy w spółce nie musi być jednolita dla wszystkich (jest indywidualnie ustalana dla każdego komandytariusza). Jest to górna granica odp. Co do zasady komandytariusze odpowiadają osobiście, także majątkiem osobistym. Art.112§1…
… dopiero 40 tys. W tym wypadku wierzyciel spółki będzie mógł dochodzić z majątku osobistego w granicach sumy komandytowej, nie pokrytej wkładem, czyli do 60 tys.
Wyjątki od zasady:
art.112§2 - gdy nastąpi zwrot wkładu komandytariuszowi - w granicach dokonanego zwrotu zostaje przywrócona jego odp. osobista (dał do spółki 100 tys., zwrócono mu 20 tys., w granicach 20 tys. odpowiada osobiście)
art.112§3…
… się także udzielenia komandytariuszowi prokury. Nie ma też ani prawa, ani obowiązku do prowadzenia spraw spółki. KSH w przepisie dyspozytywnym wymaga jednak aby komandytariusz wyraził zgodę na czynności przekraczające zwykły zarząd.
Jego status zbliża się do statusu jaki będą mieli wspólnicy w sp. kapitałowych, ale nie jest taki sam, gdyż komandytariusz ponosi odpowiedzialność.
W sp. komandytowej musi być co najmniej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz