Spółka komandytowa - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka komandytowa - charakterystyka - strona 1 Spółka komandytowa - charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKA KOMANDYTOWA statut prawny spółki komandytowej jest uregulowany w KSH : artykuły 102 - 124 KSH
w kwestiach nie uregulowanych tymi przepisami do spółki komandytowej stosuje się przepisy o spółce jawnej, a dalej ogólne przepisy o spółce osobowej
w kwestiach nie uregulowanych przepisami KSH do spółki komandytowej stosuje się przepisy KC
art. 102 KSH (def.) - Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
brak jest ograniczeń podmiotowych co do założycieli i wspólników → mogą nimi być wszystkie podmioty prawa cywilnego, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne (spółka komandytowa może zaistnieć w zróżnicowanej konfiguracji podmiotowej, np. osoba fizyczna z osobą prawną)
spółkę komandytową mogą założyć małżonkowie
spółka komandytowa musi być wieloosobowa, minimalny skład to 1 komandytariusz i 1 komplementariusz ( jeżeli zostanie tylko jedna osoba, to wówczas następuje rozwiązanie spółki z mocy samego prawa)
jeżeli zostaną sami komandytariusze → następuje rozwiązanie spółki jeżeli zostaną sami komplementariusze → z mocy samego prawa nastąpi przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
Aktem erekcyjnym spółki komandytowej może być tylko umowa, przy czym musi ona spełniać rygory formalne odnoszące się do jej treści i formy.
wymogi odnoszące się do treści - umowa spółki komandytowej musi zawierać co najmniej:
firmę i siedzibę spółki
przedmiot działalności spółki
oznaczenie wkładów ze wskazaniem ich wartości
sumę komandytową ustalaną indywidualnie dla każdego komandytariusza
2) wymogi odnoszące się do formy - umowa spółki kom. musi mieć formę aktu notarialnego ; forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności ( ad solemnitatem )
Umowa jest elementem koniecznym dla utworzenia spółki komandytowej, jednak do swojego zaistnienia spółka komandytowa wymaga również wpisu do KRS ( do rejestru przedsiębiorców).
Powstanie spółki komandytowej następuje z chwilą wpisania jej do KRS (ten wpis ma charakter konstytutywny).
Spółka komandytowa może być zawiązana tylko w celu prowadzenia przedsiębiorstwa ( w znaczeniu funkcjonalnym, czyli w celu prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej).
Bycie przedsiębiorcą jest istotą spółki komandytowej, odpadnięcie celu gospodarczego skutkuje likwidacją spółki i jej rozwiązaniem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz