Prawo handlowe-test 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe-test 5 - strona 1

Fragment notatki:

Partnerami (wspólnikami s.p) mogą być: Tylko osoby fizyczne o szczególnych, wskazanych w kodeksie uprawnieniach, Tylko osoby fizyczne, bez wymogu posiadania uprawnień,
Osoby fizyczne i osoby prawne bez dodatkowych warunków.
Jeżeli w spółce partnerskiej pozostanie tylko jeden partner: Spółka rozwiązuje się z chwilą, gdy taka sytuacja zaistnieje,
Spółka może istnieć nadal, Spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od zaistnienia takiej sytuacji. Spółka partnerska działać w formie 1-osobowej: Musi,
Może, Nie może . Zawarcie umowy spółki partnerskiej wymaga formy: Pisemnej, art. 92 KSH Ustnej,
Aktu notarialnego . Umowa spółki partnerskiej wymaga formy: Pisemnej pod rygorem nieważności, art.92KSH Aktu notarialnego , źle!! Tak komandytowa Pisemnej dla celów dowodowych. Spółka komandytowa powstaje: Z chwilą wpisu do rejestru,art.109 ksh Z chwilą zawarcia umowy spółki,
W terminie określonym w umowie spółki. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki: Do wysokości wniesionego wkładu,
Bez ograniczeń, Do wysokości sumy komandytowej. Art.111 ksh Komandytariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej: Ograniczoną, art.102 ksh Osobistą,
Nieograniczoną. Obniżenie sumy komandytowej: Nie jest możliwe, Wymaga zmiany umowy spółki i zarejestrowania, art.113 ksh Wymaga zmiany umowy spółki. Reprezentacja w spółce komandytowej z reguły przysługuje: Tylko komandytariuszom, Komplementariuszom, str.305 kidyba (a komandytariusz tylko jako pełnomocnik) Żadnym z wymienionych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz