Spółka komandytowa - Komandytariusz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka komandytowa - Komandytariusz  - strona 1 Spółka komandytowa - Komandytariusz  - strona 2

Fragment notatki:

Spółka komandytowa Definicja i istota spółki Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowi ą zania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialno ść co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona . Przedsiębiorca bez kapitału, ale mający pomysł, lub działające przedsiębiorstwo, które
wymaga dokapitalizowania, przyjmie w takiej spółce rolę komplementariusza, będzie
odpowiadał za zobowiązania spółki i zajmował się prowadzeniem spraw i jej
reprezentowaniem. Inwestor, który chce zainwestować kapitał, ale nie ma ochoty prowadzić
na co dzień przedsiębiorstwa i nie chce ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki
może przystąpić do takiej spółki w roli komandytariusza.
W firmie musi być ujawnione nazwisko co najmniej jednego komplementariusza.
Nazwa firmy może brzmieć np. "Jan Kowalski i wspólnicy - spółka komandytowa". Można
Używać skrótu "sp.k." Co niezwykle istotne - komandytariusz, który ujawni swoje nazwisko w nazwie firmy, odpowiada za zobowi ą zania spółki tak samo jak komplementariusz .
W sprawach nieuregulowanych KSH odsyła do przepisów o spółce jawnej. Powstanie spółki Do powstania spółki wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz wpis do Rejestru . Wpis ma charakter konstytutywny. Prowadzenie spraw i reprezentacja Zasadą jest, że sprawy spółki prowadz ą komplementariusze . Komandytariusz nie
ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, ale umowa spółki może kształtować te
obowiązki w inny sposób. Samodzielne prowadzenie spraw spółki przez komplementariuszy
ograniczone zostało do spraw zwykłego zarządu. W sprawach przekraczających zakres
zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza. Umowa spółki może
jednak przewidywać samodzielne działania także w tego typu sprawach. Spółk ę reprezentuj ą komplementariusze , których z mocy umowy spółki albo
prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.
Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Odpowiedzialno ść za zobowi ą zania Komandytariusz odpowiada za zobowi ą zania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysoko ś ci sumy komandytowej , czyli określonej kwoty, odpowiadającej z reguły wysokości
wniesionych przez siebie wkładów. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wysokość wkładu
może być jednak niższa niż suma komandytowa. Do wysokości wniesionych wkładów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz