Spółka komandytowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka komandytowa - strona 1

Fragment notatki:

# podobieństwo z jednej strony do sp.jawnej, a z II str. do sp. z o.o. (reguły odpowiedzialności komandytariusza)
# cechy:
- umowa sp. akt notarialny - własna firma
- podmiotowość prawna - zawsze 2 rodzaje wspólników
# modele: klasyczny(komandytariusz ograniczony do gwarantowania osobistą odpow. z sumy komandytowej i/lub wnosi wkład; ograniczone prawo kontroli + zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd); pośredni (umową/sądownie zmiana niektórych przepisów dyspozyt.; komandytariusz dopuszczony do prowadzenia spraw spółki lub prawo kontroli indywidualnej); dynamiczny (komaandytariusz ma wpływ na spółkę + wnosi wkład >= sumie komandytowej)
WKŁADY komandytariusza i koplementaraiusza i skutki ich wniesienia są różne
ad komplementariusz: wkład jak w sp.j.-przeniesienie lub obciążenie własności i innych praw rzeczowych + świadczenia na rzecz spółki
ad komandytariusz:
# w. dopuszczalne: pienieżne
# w. warunkowe(art. 107 §2): świadczenie pracy/usług + wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki
# w. niedopuszczalne(art. 107 §3): udziały w sp.zoo/S.A. bedącej komplementariuszem
# wkłady wniesione (rzeczywiste przysporzenie na rzecz spółki;art. 112 §1, 123 §1-w jego granicach jest zwolnion od odpowiedzialności wobec osób III i proporcjonalnie do niego uczestniczy w zyskach) i umówione (np. wspólnicy odroczyli termin wniesienia; uczestniczy w stratach do jego wysokości - art. 123 §3; ale nie ma wpływu na stos. zewnetrzne, bo komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej)
# wkład komandytariusza do wysokości sumy komandytowej, chyba że umowa ... (i tu patrz modele)
# wniesione wkłady NIE przekształacają się w kapitał zakładowy podzielony na udziały ODPOWIEDZIALNOŚĆ komandytariusza: BEZPOŚREDNIA, SUBSYDIARNA, SOLIDARNA, OSOBISTA, OGRANICZONA (do wysokości sumy komandytowej; gdy w ogóle nie jest wniesiony wkład) lub SZCZEGÓLNA/MIESZANA (w granicach różnicy między sumą kap. a wniesionym wkładem odpowiedzialność osobista + odpow. z wkładu gdy wniesiony wkład < suma komandytowa)
# gdy wniesiony wkład=suma kom pozycja komandytariusza zbliżona do poz. wspólnika sp. zoo: jest osobiście wolny od odpowiedzialności, ale z ekonomicznego pkt. widzenia ponosi odpow. pośrednią do wysokości wniesionego wkładu (ustaje odp. osobista, bezpośr i solidarna)
# gdy wniesiony wkład>suma kom rośnie ryzyko pośrednie
zbycie praw i obowiązków - odp. solidarna zbywcy i nabywcy
przystąpienie do sk.k jako komandytariusz - ospowiedzialnosć za zobow. powstałe przed przystąpieniem
zawarcie umowy sp.k. z przedsiębiorcą - odp. również za zobow. powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa istniejące w chwili wpisu sp.k. do KRS
gdy nazwa komandytariusza w firmie - wobec osób III odpowiada on jak komplementariusz
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz