Prawo Gospodarcze test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3031
Wyświetleń: 9093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Gospodarcze test - strona 1 Prawo Gospodarcze test - strona 2 Prawo Gospodarcze test - strona 3

Fragment notatki:1. W spółce jawnej można powierzyć prowadzenie spraw osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników:
a) Tak,
b) Nie,
c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu.

2. Umowa spółki jawnej może być sporządzona:
a) W zwykłej formie pisemnej,
b) W formie aktu notarialnego,
c) W zwykłej formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.

3. Prowadzenie spraw spółki to:
a) Podpisanie umowy w imieniu spółki,
b) Występowanie przed sądem w imieniu spółki,
c) Podjęcie decyzji o zwolnieniu 10% pracowników.

4. Stan spółki kapitałowej w organizacji może trwać maksymalnie:
a) 6 miesięcy,
b) 3 miesiące,
c) 1 rok.

5. Kapitał spółki z o.o. wynosi co najmniej:
a) 50 000PLN,
b) 5 000PLN,
c) 10 000PLN.

Art. 8 Nie posiadają osobowości prawnej jednak posiadają podmiotowość prawną tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym
Art. 8 Nie posiadają osobowości prawnej jednak posiadają podmiotowość prawną tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym
Art. 8 Nie posiadają osobowości prawnej jednak posiadają podmiotowość prawną tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym

rodzaj spółki
Osobowa art. 22
Spółka jawna
Osobowa art. 86
Spółka partnerska
Osobowa art. 102
Spółka komandytowa
Osobowa art. 125
Spółka komandytowo-akcyjna
Kapitałowa art. 151
Spółka z o.o.
Kapitałowa art. 301
Spółka akcyjna
2. ilość założycieli
Minimum 2 osoby
Minimum 2 osoby
Minimum 2 osoby
Minimum 2 osoby
1 osoba lub więcej art. 151 par 2
1 osoba lub więcej
3. firma
Art. 24
Art. 90
Art. 104
Art. 127
Art. 160”.
Art. 305
4. osobowość prawna
Art. 8 Nie posiadają osobowości prawnej jednak posiadają podmiotowość prawną tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym Art. 8 Nie posiadają osobowości prawnej jednak posiadają podmiotowość prawną tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym Art. 8 Nie posiadają osobowości prawnej jednak posiadają podmiotowość prawną tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym Art. 8 Nie posiadają osobowości prawnej jednak posiadają podmiotowość prawną tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym Posiadają osobowość prawną
Posiadają osobowość prawną
5. reprezentacja i prowadzenie spółki
Wspólnicy art. 38, art. 39
Wspólnicy (partner) i zarząd art. 97.
Komplementariusz art. 117 - komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik art. 118
Komplementariusze (drugi wspólnik art. 137 akcjonariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik art. 138
Zarząd art. 201
Zarząd art. 31
6. kto może być wspólnikiem
Osoby fizyczne inne sp. Prawa handlowego
Mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów art. 88
Wspólnikami mogą być osoby fizyczne i inne spółki prawa handlowego
Wspólnikami mogą być osoby fizyczne i inne spółki prawa handlowego
Wspólnikami mogą być osoby fizyczne i inne spółki prawa handlowego
Wspólnikami mogą być osoby fizyczne i inne spółki prawa handlowego
7. powstanie spółki
Z chwilą wpisu do rejestru art. 26 par 4
Art. 94
. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.
Art. 109 par 1
Art. 109. § 1. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru.
Art. 134 par 1
Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.
Spółki powstają z chwilą podpisania umow

(…)

… mogą być:
Osoby fizyczne i prawne,
Wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu,
Osoby fizyczne, prawne i spółki prawa handlowego
Suma komandytowa to:
Suma pieniężna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza,
Wkład komandytariusza do spółki,
Kapitał zakładowy spółki z o.o.
Zarząd może być w spółce:
Komandytowo - akcyjnej
Komandytowej
Partnerskiej
Wkładem do spółki z o.o…
… do działania w cudzym imieniu może opierać się:
na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo)
Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej dotyczące wpisanych w nim osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą:
nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Wpis prokury do KRS :
jest obligatoryjny - deklaratywny
Wpis do Rejestru: jest dokonywany wyłącznie na wniosek
W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
obowiązuje wpis w Rejestrze
Tabela 1 Odpowiedzi-test-PRAWO GOSPODARCZE
Gr. A
Gr. B
1
b
c
2
a
c
3
c
a
4
a
b
5
b
a
6
c
a
7
c
b
8
a
b
9
c
c
10
a
b
11
b
a
12
c
c
13
c
b
14
b
a
15
b
c
16
a
b
17
a
b
18
b
b
19
a
b
20
c
C
rodzaj spółki
Osobowa art. 22
Spółka jawna
Osobowa art. 86…
… wspólnika spółki jawnej polega na tym, że:
Wszyscy wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem wobec wierzycieli o ile egzekucja z majątku spółki nie powiodła się,
Wierzyciel może wszcząć postępowanie z majątku osobistego wspólnika albo z majątku spółki,
Wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym tylko za długi, które dotyczą ich decyzji, natomiast za błąd w sztuce odpowiadają samodzielnie.
Spółka osobowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz