Prawo gospodarcze - Przedsiębiorca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2443
Wyświetleń: 5719
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - Przedsiębiorca - strona 1 Prawo gospodarcze - Przedsiębiorca - strona 2 Prawo gospodarcze - Przedsiębiorca - strona 3

Fragment notatki:


- test wielokrotnego wyboru bez punktów ujemnych dr A. Witosz
- konsultacje: środa do 19:00- Wydział Prawa i Administracji
„Polskie prawo handlowe” LEXIS NEXIS
„Prawo handlowe. Zarys wykładu” LEXIS NEXIS
„Prawo handlowe” J. Okolski WOLTERS KLUWER
1 . Pojęcie przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej
2. Spółki handlowe
3. Prawo handlowe
4. Umowy o obrocie gospodarczym (leasing, factoring)
09.10.2010
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 roku) to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa itd. wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Działalność zarobkowa- zamiar osiągania zysku, nie ważne, czy go faktycznie osiągniemy.
Działalność odpłatna- mogą prowadzić organizacje użytku publicznego, nie jest nastawiona na zysk, nie jest działalnością gospodarczą. Zorganizowanie- wymaga planowania, szukania narzędzi, które będą bazą, podstawą prowadzenia działalności; przygotowania, usprawnienia.
Ciągłość- nie chodzi tu o długość czasu jej wykonywania, chcemy natomiast, żeby był ciągły dochód z tej działalności.
PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. (WYJĄTEK- partie polityczne nie mogą prowadzić działalności gospodarczej!)
Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa - przedsiębiorcami są wspólnicy (!)
Samozatrudnienie - to działalność gospodarcza osób fizycznych.
Przedsiębiorcami są:
ZAWSZE:
- spółki osobowe,
MOGĄ być, ale nie muszą:
- spółki kapitałowe, - fundacje,
- stowarzyszenia
NIGDY:
- partie polityczne.
PRZEDSIĘBIORSTWO- podmiot, który działa na rynku (np. przedsiębiorstwo państwowe)
Znaczenie podmiotowe - synonim „przedsiębiorca” [patrz art. 4 ustawy o swobodzie].
Znaczenie funkcjonalne - to nic innego jak stała i zawodowa, określona działalność gospodarcza; prowadzenie przedsiębiorstwa = prowadzenie działalności gospodarczej.
Znaczenie przedmiotowe - określa art. 55 1 KC: Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Składniki przedsiębiorstwa:
Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz