Uniwersytet Opolski

note /search

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - komplet wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4228

Dodatkowo notatka porusza zagadnienia takie jak: internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych - istota i metody, optymalny pozom redukcji zanieczyszczeń, podatek pigou, ustalenie optymalnego podatku za emisję, monopol, teoremat Coase'a, rynek praw emisji zanieczyszczeń, podstawowe rodzaje ...

Zarządzanie - 43 pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Opolski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 6076

dr hab. Stanisława Sokołowska. Notatka składa się z 43 pytań i odpowiedzi. Poruszają one następujące zagadnienia: struktura macierzowa, typologie zmian, dwuwymiarowe koncepcje stylów zarządzania, style przywództwa, styl klasyczny kierowania, modele interakcji Adlera, cechy organizacji jako syste...

Prawo gospodarcze - Przedsiębiorca

 • Uniwersytet Opolski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 2443
Wyświetleń: 5719

- test wielokrotnego wyboru bez punktów ujemnych dr A. Witosz - konsultacje: środa do 19:00- Wydział Prawa i Administracji „Polskie prawo handlowe” LEXIS NEXIS „Prawo handlowe. Zarys wykładu” LEXIS NEXIS „Prawo handlowe” J. Okolski WOLTERS KLUWER 1 . Pojęcie przedsiębiorstwa, działalności gos...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3948

Poruszają one następujące zagadnienia, opisane według poszczególnej tematyki: rynek finansowy, gospodarka finansowa, rodzaje rynków finansowych, rynek pieniężny, operacje bankowe na rynku pie-niężnym, popyt i podaż kapitału pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych, międzynarodowe rynki pieniąd...

Materiał zgromadzony podczas wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3717

dr hab. Stanisława Sokołowska. Poruszają one następującą tematykę: techniki organizatorskie, wyjaśnienie istoty metody, metodyki, strategie organizatorskie w ujęciu różnych autorów, interpretacja trójkąta Nadlera, istota i typologia zmian w organizacji, najważniejsze informacje odnośnie reeingin...

Inflacja - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Opolski
 • Makroekonomia
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4991

Zagadnienia w nich poruszane to m.in.: pojęcie, sposób pomiaru oraz nasilenie inflacji, społeczno - ekonomiczne skutki inflacji, główne teorie inflacji, popytowa teoria inflacji, kosztowa teoria inflacji, inflacja a bezrobocie, inflacja w okresie transformacji. Notatka uzupełniona jest w przykłado...

Obowiązki Urzędnika Publicznego

 • Uniwersytet Opolski
 • Administracja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3871

...Podstawowe zobowiązania urzędników samorządowych, wynikają nie tylko z istoty czynności prawnych będących podstawą dla stosunków prawnych, ale z przepisów prawa. Pierwszorzędne znaczenia dla określenia funkcji pracowniczych mają regulacje prawne, gdyż w umowach o pracę ich strony niezmier...

Produkcja sera dojrzewajacego twardego

 • Uniwersytet Opolski
 • Inżynieria spożywcza
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 5243

1. is surowca Surowiec do wyrobu sera twardego dojrzewającego (np. Gouda), stanowi mleko surowe lub pasteryzowane, mleko takie musi spełniać następujące wymogi: Bez wad smakowo- zapachowych Kwasowość 6,5- 7,8 (5,6 – 7pH) Świeże, czyste, dobrej jakości(badania I klasy) 2. Sposób przygotowan...

Psychologia - wykłady - Psychologia pamięci

 • Uniwersytet Opolski
 • Psychologia
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4893

23.11.2011 Psychologia pamięci „Strumień świadomości płynie naprzód, ale większość jego elementów wpada do bezdennej przepaści zapomnienia. Niektóre z myśli przepadają bezpowrotnie. Pewnie elementy innych pozostają na kilka chwil, godzin lub dni. Jeszcze inne pozostawiają po sobie niezniszczalne...

Pamięć i teorie uczenia się

 • Uniwersytet Opolski
 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3528

3 RODZAJE PAMIĘCI wg Endela TuMng ( ESP): Epizodyczna- Wspomnienia zdarzeń (epizodów), jakie przytrafiły się człowiekowi lub miały miejsce w jego obecności Semantyczna- Wiedza ogólna. Semantyczna to tyle, co dotycząca znaczeń Pamięć proceduralna- nazywana także pamięcią umiejętności. Dzięki n...