Materiał zgromadzony podczas wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3717
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiał zgromadzony podczas wykładów - strona 1 Materiał zgromadzony podczas wykładów - strona 2 Materiał zgromadzony podczas wykładów - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Stanisława Sokołowska.

Poruszają one następującą tematykę: techniki organizatorskie, wyjaśnienie istoty metody, metodyki, strategie organizatorskie w ujęciu różnych autorów, interpretacja trójkąta Nadlera, istota i typologia zmian w organizacji, najważniejsze informacje odnośnie reeinginering, benchmarking, leanmenagment, zarządzanie jakością oraz podejście procesowe.

Łącznie plik zawiera 31 stron, które zawierają notatki z wykładów


Techniki organizatorskie.
DATA: 24.02.2009
PROBLEM - jest rodzajem zadania (sytuacji), którego nie można rozwiązywać za pomocą posiadanego zasobu wiedzy. Rozwiązanie problemu jest możliwe dzięki czynnościom myślenia produktywnego, które prowadzi do wzbogacenia wiedzy podmiotu.
TECHNIKI ORGANIZATORSKIE - zbiór rożnego rodzaju narzędzi, którymi musimy umieć się posługiwać.
PROBLMY W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI :- Problem badawczy (podejście badawcze) - to określony sposób zdobywania wiedzy ( informacji)
- Problem badawczy - to pewne pytanie lub zespół pytań.
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ROZPATRYWANE Z PUNKTU WIDZENIA METODYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:
pozyskiwanie informacji, które w punkcie wyjściowym podejmowania zadania przekraczają posiadany zasób wiedzy
pozyskiwane informacje są materiałem twórczych koncepcji, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w konkretnym rozwiązaniu problemu.
PODZIAŁ PROBLEMÓW ORGANIZACJI (WG MIKOŁAJCZYKA)
Charakter problemu:
problemy dewiacyjne ( zejście z właściwego toru)
problemy innowacyjne/twórcze ( konieczność przetwarzania i rozwoju przedsiębiorstwa)
problemy optymalizacyjne/modyfikacyjne
Stopień złożoności jego przedsięwzięć:
przedsięwzięcia stosunkowo proste
przedsięwzięcia złożone
przedsięwzięcia wysoce skomplikowane (np. zmiana systemu społecznopolitycznego; ich rozwiązanie wymaga udziału międzynarodowych ekspertów)
Przedział czasu w funkcjonowaniu organizacji:
problemy w zarządzaniu operacyjnym ( bieżące funkcjonowanie organizacji)
problemy w zarządzaniu strategicznym ( długofalowe cele i mierniki)
Miejsce powstania w strukturze:
problemy związane z organizacją podstawowych działalności oraz jej obsługi
problemy organizacji i zarządzania.
METODA - jest ona często utożsamiana z techniką. Jest to racjonalne i systematyczne postępowanie, które wykorzystuje się (stosuje) do zrobienia lub powiedzenia czegoś ← Larousse.
Konsekwentne i systematycznie stosowany sposób (postęp) do osiągnięcia określonego celu, sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk i przedstawienie wyników badań ( Słownik Języka Polskiego)
Sposób systematycznie stosowany, przy czym sposób oznacza tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów ← T. Kotarbiński.
Jest ogólnym schematem planu działania, sformułowanym na podstawie uogólnienia jakiś typów skutecznych działań, który pozwala na opracowanie właściwego ich programu.
W ogólnym znaczeniu sposób osiągnięcia celu przez uporządkowanie działalności ( Słownik Filozoficzny)
Sposób
Powtarzalny sposób: ( wg T. Kotarbińskiego)„ Metodę można utożsamić ze sposobem systematycznie stosowanym, chyba tylko pod tym warunkiem, że się będzie rozumiało systematyczne stosowanie danego sposobu tak, iżby nie pociągało ono za sobą konieczności wielokrotnego stosowania”


(…)

… na chronometrażu) - metody analityczno-obliczeniowe (np. normatywów elementarnych, np. Work Factors, MTS, MTM z mutacjami) metoda organizacji pracy w przestrzeni : rodzina metod służących do rozmieszczenia procesów pracy w przestrzeni. Dotyczy zaplanowania oddziałów produkcyjnych w ramach zakładu i rozmieszczenia stanowisk pracy. Obejmuje ok. 50 różnych metod. analiza wartości - opracowana przez L.D.Milesa pracownika Fdeneral Electronic w 1947r. Początkowo była metodą tajną, stosowaną dla zamówień wojskowych. Wykorzystywana była do racjonalizacji produktów. W latach późniejszych , podjęto próby w obszarach pozaprodukcyjnych.
W Europie 1wsze zastosowania miały miejsce w 50tych latach, a w Polsce w 1966 roku w Pafagu. Analiza wartości to zastosowanie dokładnej analizy funkcjonalnej połączonej z z twórczym myśleniem w celu wytworzenia nowego wyrobu, który spełnia co najmniej równie dobrze wszystkie funkcje poprzedniego wyrobu po niższym koszcie ( def Garrata ). Metoda może być stosowana do badania produkowanego lub projektowanego wyrobu, badania procesów produkcyjnych, badania prac administracyjno-biurowych. Celem analizy wartości jest likwidacja występujących dysharmonii przez ustalenie takiej kompozycji…
… organizacji i poza organizowaniem nie znajdują zastosowania, m.in. badania metod pracy, mierzenie pracy, analiza wartości organizacji
drugi blok to metody szczegółowe obejmujące metody wywodzące się z dyscyplin zasilających naukę organizacji i zarządzania. Te z kolei mogą być stosowane zarówno w organizowaniu, jak również w innych dziedzinach nauk praktycznych, np. w projektowaniu inżynierskim. Zalicza…
… w przestrzeni pracy
6. Metody informatyczne
Analiza wartości organizacji
7. Metody heurystyczne
Badanie i usprawnianie pracy biurowej
TECHNIKI ORGANIZATORSKIE PAR EXCELLENCE:
badania metod pracy: systematyczne rejestrowanie, analizowanie oraz wydawanie krytycznej oceny istniejących sposobów wykonywania pracy a następnie na zaprojektowaniu i wprowadzaniu w życie metod łatwiejszych i efektywniejszych…
… tutaj głównie metody KOB dla usprawnienia tego systemu!)
RODZAJE METOD WYKORZSYTYWANYCH W ORGANIZACJACH:
metoda socjopsychologiczna - przyjęta m.in. z warsztatu psychologii i socjologii ( XX w. przez E.Mayo) - oświetlenie na wydajność pracy. Jest metodą tyku interview ( ankiety, wywiady, kwestionariusze) metoda ergonomiczna - rodzinę tę tworzy zbiór metod fizjologii i psychologii pracy, służących…
… przedsiębiorstwa. np. metoda porównań międzyzakładowych. Rodzina ta obejmuje także metody statystyczne, użyteczne w diagnozowaniu organizatorskim, takie jak, np. analiza czynnikowa, analiza regresji liniowej. metoda informatyczno-graficzna - metoda uksztaltowana wraz z rozwojem informatyki. Należą do niej zarówno metody stosowane w systemie komputerowym jak też zrodzone w informatyce, np. schematy blokowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz