metoda a technika organizatorska - Metodyka ogólna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metoda a technika organizatorska - Metodyka ogólna - strona 1 metoda a technika organizatorska - Metodyka ogólna - strona 2 metoda a technika organizatorska - Metodyka ogólna - strona 3

Fragment notatki:

Metody organizacji i zarzadzania 1. Czym jest metoda a technika organizatorska? Metoda: Świadomy i uporządkowany sposób stosowany dla osiągnięcia określonego celu [Encyklopedia Larousse]. Systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu [Słownik języka polskiego]. Sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk i przedstawiania wyników tych badań [Słownik języka polskiego].
Systematyczny sposób postępowania, przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów [T. Kotarbiński].
Powtarzalny sposób działania zwiększający jego sprawność, sposób, który jest wyznaczany za pomocą spójnego zbioru reguł (dyrektyw) [S. Kamiński].
Odpowiednią do stanu rzeczy najkrótszą drogę do celu działania, a dokładniej: świadomie i systematycznie stosowany, wzorcowy dobór i układ elementarnych czynności, który pozwala skuteczniej i ekonomiczniej (wydajniej i oszczędniej) uzyskać cel tego działania [T. Kotarbiński]. Zasada: Wytyczna do działań organizatorskich Zasady: podziału pracy, koncentracji , harmonii
Metodyka ogólna - podejście do działania organizatorskiego określające etapy postępowania oraz wykorzystywany w nim zbiór zasad, metod i technik Np. Analiza elementarna, podejście opisowo-ulepszające,funkcjonalno-wzorcujące,diagnostyczno-funkcjonalne Metoda ogólna - sposób postępowania zaczerpnięty z metodologii nauk praktycznych ukierunkowujący działalność organizatorską na poszczególnych jej etapach i implikujący zastosowanie określonych metod szczegółowych i technik Np. Metoda diagnostyczna, systemowa, RAPPOS Rodzina metod szczegółowych - grupa metod rozwiązywania szczegółowych problemów organizatorskich ukształtowana na gruncie nauki organizacji i zarządzania lub innych nauk praktycznych (ergonomii, informatyki, heurystyki, ekonometrii, socjologii itp.) Np. Badanie metod pracy, mierzenie pracy, wartościowanie pracy, analiza wartości itp.Metody socjologiczne, ergonomiczne, informatyczne, heurystyczne, itp. Metodyka szczegółowa - szczegółowy sposób podejścia do działania organizatorskiego właściwy dla danej rodziny metod szczegółowych, określający etapy i fazy postępowania oraz wykorzystywane w poszczególnych stadiach metody szczegółowe i techniki Np. Metodyka badania pracy, mierzenia pracy, normowania pracy, analizy wartości itp .
Metody szczegółowe - sposoby postępowania organizatorskiego właściwe dla określonej rodziny metod implikujące zastosowanie określonych technik npChronometraż, fotografia dnia pracy, w rodzinie metod wartościowania pracy: metoda Bedaux, metoda UMEWAP-87, metoda AWPN

(…)

… i potrzeb. Koszt realizowanych funkcji określamy jako koszt łączny, kosztów wewnętrznych przedsiębiorstwa jak i kosztów zewnętrznych (społecznych)
Ws = f / k
Metody zarządzania produkcją:
Metoda LOB - narzędzie planowania oraz koordynacji działań operacyjnych na etapie kontroli, tj. ustalenie faktycznego zaawansowania działalności oraz przewidywanie dalszego jej przebiegu. Współczesne koncepcje zarządzania…
… organizacji, holdingu, np. z centrali w kierunku spółki córki, która jednak pozostaje w sferze wpływu spółki matki
Outsourcing zewnętrzny - usługi są kupowane od firm trzecich, które znajdują się poza koncernem. Typowe usługi outsourcingowe:
usługi agencji reklamowych (badanie rynku, strategie promocyjne, materiały reklamowe itd.)
organizacja dystrybucji - usługi logistyczne,
usługi typu „Public Relations…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz