metody i techniki organizatorskie - opracowanie wykładu - Problem organizatorski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metody i techniki organizatorskie - opracowanie wykładu - Problem organizatorski - strona 1

Fragment notatki:

METODY I TECHNIKI ORGANIZATORSKIE
Metody i techniki organizatorskie wywodzą się z metod i technik zarządzania. Różnica polega na tym, że metody i techniki zarządzania zajmują się wszystkimi funkcjami zarządzania, natomiast metody i techniki organizatorskie dotyczą tylko jednej funkcji - organizowania.
Metody organizatorskie:
Organizacja w sensie czynnościowym, która przejawia się w określonym działaniu ludzi, które jest wykonywane umyślnie lub celowo i przebiega wg ustalonego sposobu. Jeżeli ten sposób można wielokrotnie i systematycznie stosować, a w efekcie zostanie osiągnięty cel, to mówimy o metodzie określonego działania, którego celem jest osiągnięcie rzeczy zorganizowanej. Sam sposób osiągnięcia nazywamy metodą organizatorską
Metoda organizatorska stanowi usystematyzowane postępowanie oparte na naukowych metodach badawczych, które ma na celu rozwiązanie problemów organizacyjnych w zakresie organizacji istniejącej lub nowo projektowanej
Technika organizatorska - część metody organizatorskiej. Charakteryzuje się 2 cechami:
Zawiera w sobie instrument badawczy w postaci fizycznego narzędzia, algorytmu, modelu
Zawiera w sobie sposób użycia tego instrumentu
Problem organizatorski - jest rodzajem zadania sytuacji, której nie można rozwiązać za pomocą zasobów posiadanej wiedzy. Do rozwiązania problemu org trzeba uruchomić czynności myślenia produktywnego, które prowadzą do wzbogacenia naszej wiedzy i rozwiązania problemu. W wyniku zadania sytuacji otrzymujemy co najmniej 2 rozwiązania ( 2 alternatywy). Warunkiem koniecznym istnienia problemu org jest kilka możliwych rozwiązań.
Rodzaje problemów wg:
Kryterium merytorycznego:
Problemy dewiacyjne - powstaje w sytuacji, gdy odchylenia od normalnego toku działania organizacji powodują ujemne skutki jej działania, a przyczyny są nieznane lub niezauważalne
Problemy optymalizacyjne - występują w sytuacji, gdy nie ma negatywnego funkcjonowania organizacji, zachodzi natomiast potrzeba usprawnienia funkcjonowania org najczęściej lepszego wykorzystania zasobów czyli dostosowania zasad.
Problemy twórcze - nie ma w nich oznak niewłaściwej sytuacji, ale istnieje potrzeba ulepszenia systemu organizacyjnego w wyniku zmieniającego się otoczenia. Problemy te najczęściej rozwiązujemy metodami przyszłościowymi.
Stosunku do przedmiotu organizowania w czasie:
Problemy w zakresie organizacji istniejącej (dewiacyjne i optymalizacji)
Problemy w zakresie tworzenia nowej organizacji
Stopnia złożoności przedmiotu organizowania
p. stosunkowo proste - występują na poziomie stanowisk roboczych
p. złożone - występują na stanowiskach pośrednich


(…)

… człowiek. Do rozwiązania tych problemów stosuje jest metody systemowe - interpretują problemy całościowo; metoda analizy systemowej
Problemy nie ust. - problemy o charakterystykach jakościowych których nie można zmierzyć, przedstawić w formie algorytmu, skwantyfikować; można je opisać werbalnie, do ich rozwiązania jest zdolny tylko człowiek używający doświadczenia i intuicji. Metody i techniki heurystyczne - wspomagają proces twórczego myślenia, np. burza mózgów
Pojęcie metoda jest interdyscyplinarna, w literaturze przedmiotu spotykamy opis wielu metod służących różnym celom w tym także rozwiązywaniu problemów. Należy wyróżnić dwie kategorie:
Metoda ogólna - opis wybranego sposobu rozwiązywania problemów spotykany w literaturze
Metoda specyficzna - sposób specjalnie opracowany i dostosowany do rozwiązania problemu; charakteryzuje się 3 cechami:
Powstaje z uwagi na dany problem
Powstaje z uwagi na miejsce
Powstaje z uwagi na czas zastosowania
Ogólna procedura rozwiązywania problemów organizatorskich: Każde racjonalne działanie charakteryzuje
•=> •=> Cel, który Efekt końcowy chcemy osiągnąć rezultat
Metodyka badania procesu roboczego(analiza elementarna):
Podział badanego procesu na elementarne…

Procedura MAS Analiza systemowa przebiega przez następujące etapy:
Systemowa analiza struktury org (SASO)
Systemowa analiza funkcji org (SAFO1)
Systemowa analiza funkcjonowania org (SAFO2)
Ocena org 1+2+3
MAS
SASO SAFO1 SAFO2
Ocena organizacji
MAS można stosować do projektowania nowej org w kolejności:
SAFO1
SAFO2
SASO
SAFO1 Zidentyfikowanie struktury org + jej diagnoza Czy ta struktura jest prawidłowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz