Metodyka badania procesu roboczego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka badania procesu roboczego - omówienie - strona 1 Metodyka badania procesu roboczego - omówienie - strona 2 Metodyka badania procesu roboczego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

METODY I TECHNIKI ORGANIZATORSKIE
Metody i techniki organizatorskie wywodzą się z metod i technik zarządzania. Różnica polega na tym, że metody i techniki zarządzania zajmują się wszystkimi funkcjami zarządzania, natomiast metody i techniki organizatorskie dotyczą tylko jednej funkcji - organizowania.
Metody organizatorskie:
Organizacja w sensie czynnościowym, która przejawia się w określonym działaniu ludzi, które jest wykonywane umyślnie lub celowo i przebiega wg ustalonego sposobu. Jeżeli ten sposób można wielokrotnie i systematycznie stosować, a w efekcie zostanie osiągnięty cel, to mówimy o metodzie określonego działania, którego celem jest osiągnięcie rzeczy zorganizowanej. Sam sposób osiągnięcia nazywamy metodą organizatorską
Metoda organizatorska stanowi usystematyzowane postępowanie oparte na naukowych metodach badawczych, które ma na celu rozwiązanie problemów organizacyjnych w zakresie organizacji istniejącej lub nowo projektowanej
Technika organizatorska - część metody organizatorskiej. Charakteryzuje się 2 cechami:
Zawiera w sobie instrument badawczy w postaci fizycznego narzędzia, algorytmu, modelu
Zawiera w sobie sposób użycia tego instrumentu
Metodyka badania procesu roboczego(analiza elementarna):
Podział badanego procesu na elementarne
Obserwacje i pomiary
Analiza oczyszczająca, wyeliminowanie zbędnych części
Uporządkowanie procesu i ustalenie wzorcowych czasów wykonania czynności
Cykl organizacyjny Luisa Le Chatelier'a - jest układem uzależnionych od siebie etapów:
Uświadomienie sobie końcowych celów działania, które chcemy osiągnąć Zbadanie środków, którymi dysponujemy oraz warunków przyszłego działania, aby osiągnąć zamierzony cel
Planowanie działania, czyli obmyślanie środków i sposobów działania dostosowanych zarówno do celu, jak i do warunków działania
Ogólna metodyka współczesna. Składa się na nią:
Ogólne sformułowanie problemu
Analiza i szczegółowe sformułowanie problemu
Wyznaczenie zbioru rozwiązań
Ocena i wybór najkorzystniejszego rozwiązania
Opis rozwiązania i dokumentacja projektowa
Realizacja
Zanikająca kontrola
Fazy metodyki rozwiązywania problemów organizacyjnych:
Faza określania (diagnozy)
Faza poszukiwań
Faza decyzji (realizacji)
Rozwiązywanie problemów
Wyodrębnienie i wyróżnienie problemów
Sformułowanie problemu
Ustalenie metody specyficznej
Znalezienie wariantów rozwiązań problemu


(…)

… systemowy charakter
Wynik analizy też jest systemem
Procedura MAS Analiza systemowa przebiega przez następujące etapy:
Systemowa analiza struktury org (SASO)
Systemowa analiza funkcji org (SAFO1)
Systemowa analiza funkcjonowania org (SAFO2)
Ocena org 1+2+3
MAS
SASO SAFO1 SAFO2
Ocena organizacji
MAS można stosować do projektowania nowej org w kolejności:
SAFO1
SAFO2
SASO
SAFO1 Zidentyfikowanie struktury org…
… - oceniają procesu org w komórce
Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemu:
Heurystyczna - mało strukturalizowana Algorytmiczna:
Heurystyczna :
Technika intuicyjna - burza mózgów
Metoda symetryczna (Gordona) Podstawowa metoda to metoda burzy mózgów
Podstawową techniką z grupy technik symetrycznych jest metoda symetryczna Gordona
Metoda symetryczna Gordona - skład osób grupy podobny jak w metodzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz