pojęcia- metoda, ewolucja metod

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pojęcia- metoda, ewolucja metod - strona 1 pojęcia- metoda, ewolucja metod - strona 2 pojęcia- metoda, ewolucja metod - strona 3

Fragment notatki:


I. POJĘCIA:    metoda  – jest to systematyczny sposób postepowania przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegos dzialania,  migawkowych wiec sklad migawkowych układ jego stadiów.    Ewolucja metod wg. Mouchota i Moleta  1.  Metody heurystyczne  2.  Metody zracjonalizowane  3.  Metody klasyczne    Kategorie metod (od najogólniejszej):  1.  zasady  2.  strategie  3.  metody ogolne  4.  grupy metod szczegółowych  5.  metodyki szczegółowe  6.  metody szczegółowe  7.  grupy technik  8.  poszczególne techniki    zasady  – (reguly) zawieraja ogolne wskazówki, wytyczne działań organizatorskich np.  zasada podziału pracy    strategie  – (podejścia migawkowych metodyki ogolne) określają etapy postepowania organizatorskiego oraz  stosowany migawkowych tym postepowaniu zbior zasad, metod migawkowych technik. Np.  Metodyka  organizatorska Taylora która obejmowala:  a)  podzial badanego procesu na jak najdrobniejsze elementy  b)  obserwacje migawkowych pomiary  c)  analize „filtrujaca” która miala na celu utrzymanie w procesie elementow nieodzownych migawkowych  eliminacje wszelkiego zbędnego balastu  d)  uporządkowanie procesu oraz ustalenie wzorcowych czasow wykonania.    metody ogólne  – ukierunkowuja działalność organizatorska w poszczególnych etapach postepowania. Np .  metody: historyczna, fenomenologiczna migawkowych modelowania      grupy (rodziny) metod szczegółowych  – czesc migawkowych nich wyrosla na polu nauki organizacji  np.  badanie metod pracy, analiza wartości organizacji . Drugi blok rodzin metod szczegółowych obejmuje metody  wywodzące się z dyscyplin zasilających nauke organizacji migawkowych zarzadzania.  Np. metody  ergonomiczne, badania operacyjne oraz metody heurystyczne .     metodyki szczegółowe  – określają sposób podejścia charakterystyczny dla każdej z rodzin metod  szczegółowych. Podobnie jak metodyki ogolne określają etapy zch fazy postepowania oraz wskazuja metody i  techniki stosowane migawkowych poszczególnych stadiach.    1) Metodyki oparte na podejściu opiowo-ulepszjącym    Metody i techniki badania: (tabela: istota i tresc diagnostycznej metodyki badania i doskonalenia organizacji i  procesow pracy)  1.  Zbieranie i rejestrowanie informacji ilościowych i jakościowych  2.  Umożliwiające przeprowadzenie krytycznej analizy i oceny informacji jakościowych i ilościowych  3.  Umożliwiające projektowanie nowego rozwiązania, przygotowania warunków wdrożenia      Etapy postepowania organizatorskiego w podejściu opisowo-ulepszajacym wg. W.W. JAKÓBIEC   1.  określenie celu migawkowych przedmiotu badania  2.  zbieranie informacji szczegółowych 

(…)

… matematycznego w celu lepszego ukazania zależności
miedzy elementami badanego systemu organizacyjnego. Głównym osiągnięciem modelowania matematycznego
stosowanego w badaniach organizatorskich było umożliwienie rozwiązywania zagadnien organizacyjnych w
całości przez ujecie wielu zmiennych i parametrow w jednym kompleksowym modelu.
Zasada podejścia systemowego – zmiana jednego z czynnikow danego układu wymaga…
… zależności
miedzy elementami badanego systemu organizacyjnego. Głównym osiągnięciem modelowania matematycznego
stosowanego w badaniach organizatorskich było umożliwienie rozwiązywania zagadnien organizacyjnych w
całości przez ujecie wielu zmiennych i parametrow w jednym kompleksowym modelu.
Zasada podejścia systemowego – zmiana jednego z czynnikow danego układu wymaga odpowiednich zmian…
… odpowiednich zmian
innych jego czynnikow, aby układ zachowywal rowowage.
Zasada zespołów mieszanych – jedynie przy współpracy specjalistow z roznych dziedzin nauki można
skutecznie rozstrzygnąć problem badawczego postepowania usprawniajacego. Według P. Rivett i R.L . Achoff
utrzymuje się ze zespol badawczy nie powinien liczyc wiecej niż 5-6 osob. Po dwóch z 3 grup: specjalistow z
dziedziny nauk ścisłych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz