Metody organizacji i zarządzania - teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody organizacji i zarządzania - teoria - strona 1 Metody organizacji i zarządzania - teoria - strona 2 Metody organizacji i zarządzania - teoria - strona 3

Fragment notatki:


I . POJĘCIA: metoda - jest to systematyczny sposób postepowania przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegos dzialania, migawkowych wiec sklad migawkowych układ jego stadiów.
Ewolucj a metod wg. Mouchota i Moleta Metody heurystyczne
Metody zracjonalizowane
Metody klasyczne
Kategorie metod (od najogólniejszej): zasady
strategie
metody ogolne
grupy metod szczegółowych
metodyki szczegółowe
metody szczegółowe
grupy technik
poszczególne techniki
zasady - (reguly) zawieraja ogolne wskazówki, wytyczne działań organizatorskich np. zasada podziału pracy strategie - (podejścia migawkowych metodyki ogolne) określają etapy postepowania organizatorskiego oraz stosowany migawkowych tym postepowaniu zbior zasad, metod migawkowych technik. Np. Metodyka organizatorska Ta ylora która obejmowala: podzial badanego procesu na jak najdrobniejsze elementy
obserwacje migawkowych pomiary
analize „filtrujaca” która miala na celu utrzymanie w procesie elementow nieodzownych migawkowych eliminacje wszelkiego zbędnego balastu
uporządkowanie procesu oraz ustalenie wzorcowych czasow wykonania.
metody ogólne - ukierunkowuja działalność organizatorska w poszczególnych etapach postepowania. Np . metody: historyczna, fenomenologiczna migawkowych modelowania grupy (rodziny) metod szczegółow ych - czesc migawkowych nich wyrosla na polu nauki organizacji np. badanie metod pracy, analiza wartości organizacji . Drugi blok rodzin metod szczegółowych obejmuje metody wywodzące się z dyscyplin zasilających nauke organizacji migawkowych zarzadzania. Np . metody ergonomiczne, badania operacyjne oraz metody heurystyczne . metodyki szczegółowe - określają sposób podejścia charakterystyczny dla każdej z rodzin metod szczegółowych. Podobnie jak metodyki ogolne określają etapy zch fazy postepowania oraz wskazuja metody i techniki stosowane migawkowych poszczególnych stadiach.
1) Metodyki oparte na podejściu opiowo-ulepszjącym Metody i techniki badania: (tabela: istota i tresc diagnostycznej metodyki badania i doskonalenia organizacji i procesow pracy) Zbieranie i rejestrowanie informacji ilościowych i jakościowych
Umożliwiające przeprowadzenie krytycznej analizy i oceny informacji jakościowych i ilościowych
Umożliwiające projektowanie nowego rozwiązania, przygotowania warunków wdrożenia
Etapy postepowania organizatorskiego w podejściu opisowo-ulepszajacym wg. W.W. JAKÓBIEC określenie celu migawkowych przedmiotu badania


(…)

… UMEWAP -85P
UMEWAP-85-P Kryteria oceny, Maksymalne noty punktowe, Syntetyczne/Elementarne A. Fachowość 220
1. Wykształcenie zawodowe 80
2. Doświadczenie zawodowe 50
3. Myślenie twórcze 40
4. Zręczność 30
5. Współdziałanie 20
B. odpowiedzialność za: 160
1. Przebieg i skutki pracy 45
2. Decyzje 30
3. Kierowanie 30
4. Kontakty zewnętrzne 10
5. Środki i przedmioty pracy 25
6. Bezpieczeństwo innych osób 20
C…
… na danym stanowisku), - Wyznaczenie niezbędnej ilości obserwacji migawkowych Wzór Steinhausa (wielofrakcyjny)
n- liczba obserwacji migawkowych, k- liczba frakcji, E- błąd bezwzględny (średni błąd oszacowania udziału frakcji w ogólnej wielkości czasu roboczego)
- .Wyznaczenie tras obchodu, -. Określenie momentów obserwacji, -. Przygotowanie formularzy
2. Przeprowadzenie właściwych obserwacji,
3.Obliczenie…
… spełniania poszczególnych funkcji) Metodyka analizy wartości organizacji: przygotowanie czynnika ludzkiego
- członków dyrekcji
- członków zespołów zakładowych
- kadre kierownicza
wybór przedmiotu badania
- diagnoza organizacyjna (metody analizy ekonomicznej i ergonomicznej)
- ustalenia hierarchi potrzeb organizacyjnych (metoda ABC)
rozpoznanie systemu
- ustalenie potrzeb i wymagan srodowisak zew w stosunku do rozpatrywanego systemu (metoda interwiew)
- ustalenie istniejących lub przewidywanych mankamentow rozpatrywanego systemu
zbieranie informacji
- informacje zewnętrzne
- informacje wewnętrzne, ustalenie funkcji elementarnych (metoda kartowania)
- określenie kosztów funkcji (metoda mierzenia czasu)
- klasyfikacja funkcji (graficzne i numeryczne metody typologiczne)
analiza funkcji i poszukiwanie nowych rozwiązań
- analiza funkcji (analiza przez porównanie)
- sforulowanie funkcji koniecznych - ocena efektywności systemu
- poszukiwanie wariantow spełnienia funkcji zewnętrznych (metody heurystyczne: burza mózgów, lista cech, analiza morfologiczna))
- wybor wariantu optymalnego (metody badan operacyjnych)
opracowanie projektu szczegółowego nowego systemu
- określenie funkcji elementarnych (metoda kartowania…
… ewoluuje: miejsce szkolenia zajmuje edukacja
zmieniaja się kryteria awansowania: decyduje przydatność,przydatność nie osiagane wyniki
zmieniaja się wartości: otwarcie na klienta zastepuje protekcjonizm
szefowie przekształcają się z nadzorców w animatorów
struktury hierarchiczne ulegaja spłaszczeniu
kierownicy z arbitrow przekształcają się w liderów
4. LEAN MANAGEMENT
Zasady myslenia ludzi uczesticzacych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz