Metody organizacji i zarządzania

note /search

Nauki o organizacji - Zasoby organizacji

 • Politechnika Lubelska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4340

Informacje zawarte w notatce to: zasoby organizacji, kategorie zasobów organizacji, kapitał organizacji, kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa państwowe- organy, przedsiębiorstwa mieszane, spółki, mały przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Dodatkowo: społeczna odpowiedzialnoś...

Nauka o organizacji - wykłady - Organizacja nurty

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 6398

Informacje zawarte w notatce zawierają informacje takie jak: geneza nauki o organizacji, cel i przedmiot dyscypliny, rodzaje i typy organizacji, nurty w nauce o organizacji, organizacja, efekt organizacyjny, elementy otoczenia bliższego, cykl życia organizacji. A także: formy organizacyjno-pra...

Materiał zgromadzony podczas wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3717

dr hab. Stanisława Sokołowska. Poruszają one następującą tematykę: techniki organizatorskie, wyjaśnienie istoty metody, metodyki, strategie organizatorskie w ujęciu różnych autorów, interpretacja trójkąta Nadlera, istota i typologia zmian w organizacji, najważniejsze informacje odnośnie reeingin...

Pytania Egzamin MOiZ UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 3801
Wyświetleń: 10311

Jest metodą porządkowania oraz grupowania elementów analizowanych podzbiorów ze względu na wybrane kryterium. Nazwa metody wynika z tego, że wyłaniamy trzy podzbiory oznaczone literami A, B, C. Metoda ta służy do przeliczania i pokazania na wykresie poszukiwanej relacji czy jest to klasyczny ro...

Metody organizacji i zarządzania - teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2338

I . POJĘCIA: metoda - jest to systematyczny sposób postepowania przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegos dzialania, migawkowych wiec sklad migawkowych układ jego stadiów. Ewolucj a metod wg. Mouchota i Moleta Metody heurystyczne Metody zracjonalizowane Metody klasyczne Kategorie metod (o...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1512

Organizacja - wg Tadeusza Kotarbińskiego: przez organizację, rozumiał czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności, bądź wreszcie sam obiekt zorganizowany. Słowo organizacja może wiec występować w trzech aspektach...

Metoda a technika organizatorska - Metodyka ogólna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

Metody organizacji i zarzadzania 1. Czym jest metoda a technika organizatorska? Metoda: Świadomy i uporządkowany sposób stosowany dla osiągnięcia określonego celu [Encyklopedia Larousse]. Systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu [

Analiza wartości organizacji i style kierowania - Istota

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1610

Analiza wartości organizacji: początkowo dotyczyła tylko produktów, później strefy technologicznej, a także organizacja i zarządzania; u jej podstaw leży pojęcie systemu jako kompleksu elementów wzajemnie powiązanych ze sobą ze względu n...

Badanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2121

Badanie pracy badanie metod pracy mierzenie pracy wartościowanie pracy Badanie metod pracy - sprowadza się do podziału badanego procesu na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizi...

Mierzenie czasu pracy - Fotografia dnia roboczego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4907

Mierzenie czasu pracy Badanie czasu roboczego zmierzające do ustalenia stopnia jego wykorzystania i zwiększenia produktywności pracy; należy do priorytetowych i standardowych badań organizatorskich. Jest podstawowym narzędziem wykrywania, zmniejszania i eliminowania czasu nieużytecznego, czyli cza...