Zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu - strona 1 Zagadnienia do egzaminu - strona 2 Zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


Organizacja - wg Tadeusza Kotarbińskiego: przez organizację, rozumiał czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności, bądź wreszcie sam obiekt zorganizowany. Słowo organizacja może wiec występować w trzech aspektach: * rzeczowym (instytucjonalnym) - jako całość złożoną z ludzi wyposażonych w środki rzeczowe (aparatura), a więc w narzędzia, maszyny, materiały, które łączą określone więzi; * atrybutowym (strukturalnym) - oznaczającym cechę przedmiotów złożonych; * czynnościowym - stanowiącym rodzaj działania zorganizowanego, skierowanego na osiągnięcie; Proces organizowania: 1. Szczegółowe określenie pracy 2. Podział pracy 3. Łącznie pracy 4. Koordynacja pracy 5. Kontrola i reorganizacja; Metoda: Świadomy i uporządkowany sposób stosowany dla osiągnięcia określonego celu; Systematyczny sposób postępowania, przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów; Sposoby postępowania : zasady, strategie (podejścia i metodyki ogólne), metody ogólne, grupy (rodziny) metod szczegółowych, metodyki szczegółowe, metody szczegółowe, grupy technik, poszczególne techniki; Zasada - zawierają ogólne wskazówki, wytyczne działań organizatorskich. Np. Zasada podziału pracy głosi, że jeśli jakąś pracę podzielimy na cząstki, z których każdą powierzymy do wykonania odrębnemu stanowisku (pracownikowi, komórce, maszynie itd.), to wydajność pracy wrośnie. Metodyka ogólna - podejście do działania organizatorskiego określające etapy postępowania oraz wykorzystywany w nim zbiór zasad, metod i technik; Np. Analiza elementarna, podejście opisowo-ulepszające,funkcjonalno-wzorcujące,diagnostyczno-funkcjonalne; Metoda ogólna - sposób postępowania zaczerpnięty z metodologii nauk praktycznych ukierunkowujący działalność organizatorską na poszczególnych jej etapach i implikujący zastosowanie określonych metod szczegółowych i technik; Np. Metoda diagnostyczna, systemowa, RAPPOS; Rodzina metod szczegółowych - grupa metod rozwiązywania szczegółowych problemów organizatorskich ukształtowana na gruncie nauki organizacji i zarządzania lub innych nauk praktycznych (ergonomii, informatyki, heurystyki, ekonometrii, socjologii itp.); Np. Badanie metod pracy, mierzenie pracy, wartościowanie pracy, analiza wartości itp. Metody socjologiczne, ergonomiczne, informatyczne, heurystyczne, itp. Metodyka szczegółowa - szczegółowy sposób podejścia do działania organizatorskiego właściwy dla danej rodziny metod szczegółowych, określający etapy i fazy postępowania oraz wykorzystywane w poszczególnych stadiach metody szczegółowe i techniki; Np. Metodyka badania pracy, mierzenia pracy, normowania pracy, analizy wartości itp.

(…)

… w przestrzeni - zbiór metod służących do rozmieszczania procesów pracy w przestrzeni np.: metoda CRAFT , metoda CORELAP *analiza wartości organizacji- w skład której wchodzi zbiór metod i technik szczegółowych pozwalających polepszać funkcjonalność lub znajdować możliwości redukcji kosztów w systemach, produktach np.: metoda ABC, technika drzewa funkcji, metody heurystyczne;
Metody wykorzystywane w organizowaniu:
-metody socjopsychologiczne- składają się z metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, przyjętych z psychologii i socjologii, np.: techniki typu interview (ankiety, wywiady itp.) , socjogramy Moreno -metody ergonomiczne- w skład tej rodziny wchodzą metody fizjologii i psychologii pracy służące dostosowaniu pracy do człowieka np.: metoda pomiaru wydatku energetycznego badanie wypadków przy pracy , metoda teorii sygnałów -badania operacyjne - do których zalicza się rodzinę metod matematycznych, pozwalających znajdować optymalne rozwiązania dla różnych problemów, w tym także organizacyjnych np.: programowanie liniowe, programowanie dynamiczne -metody sieciowe- czyli rodzina metod służących do prowadzenia ścisłej analizy przestrzennej, czasowej i kosztowej…
… stymulujące twórcze myślenie, preferujące: intuicję, wyobraźnię, fantazję np.: burza mózgów , metoda delficka , synektyka Gordona PODEJŚCIE OPISOWO-ULEPSZAJĄCE: materiał empiryczny zgromadzony w toku obserwacji zostaje poddany krytycznej analizie i ocenie w celu znalezienie możliwości usprawnień (np. analiza elementarna Taylora); Istotna jest tutaj rejestracja stanu faktycznego; formy rejestracji informacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz