Opracowanie pytań na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań na zaliczenie - strona 1 Opracowanie pytań na zaliczenie - strona 2

Fragment notatki:


Etapy procesu organizowania : 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania  3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych zadań 4. koordynowanie pracy członków organizacji w harmonijną całość 5. sprawdzenie skuteczności organizacji i wprowadzenie poprawek
Metoda Systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania, dla osiągnięcia określonego celu, sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk oraz przedstawiania wyników tych badań.
Zorganizowane, systematyczne postępowanie, w którym działalność prowadzona jest w sposób zrutynizowany.
Technika Celowy, racjonalny i oparty na teorii sposób wykonywania prac w jakiejś dziedzinie (metoda)
Pojęcie podporządkowane postępowaniu stosowanemu w danej metodzie, przeznaczone (wykorzystywane) do specjalnego celu, elementu (części) lub okresu.
Zasady (reguły) - zawierają ogólne wskazówki, wytyczne działań organizatorskich,
Technika kartowania = Stenografia organizatorska Rejestrowanie badanych procesów pracy (zarówno produkcyjnych jak i administracyjno-biurowych) za pomocą umownych symboli graficznych na specjalnych kartach i wykresach przebiegu.
Metody wartościowania pracy Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje metod wartościowania pracy:
metody sumaryczne koncentrują się na ocenie całości pracy na danym stanowisku bez wnikania w jej elementy składowe. Należy do nich tzw. rangowanie oraz klasyfikowanie stanowisk;
metody analityczne zakładają szczegółowe poznanie i opisanie wymagań warunków związanych z wykonywaniem poszczególnych prac, a następnie ich punktowe wartościowanie ze względu na cały szereg kryteriów. Pomiar wielkości wymagań umożliwiają specjalne skale, różnicujące poziomy wymagań w zakresie każdego czynnika dla poszczególnych stanowisk. Są one nazywane kluczami analitycznymi. Wśród metod analitycznych najczęściej stosowane są techniki analityczno- punktowe oraz porównywania czynników.
R óżnice w podejściu prognostycznym i diagnostycznym W podejściu prognostycznym usprawnianie organizacji opiera się na daleko wybiegających w przyszłość prognozach. Wymaga ona ustalenia pewnego wzorca na podstawie tendencji rozwojowych i celu organizacji. Natomiast w diagnostycznym podejściu ocenia się obecny stan przedsiębiorstwa, prowadzi się jego analizę i wyłapuje błędy i niedostatki. Porównuje się ten stan ze stanem pożądanym, ustala się różnice i ich przyczyny, a następnie rozpoznaje się możliwości usprawnień.
SCHEMAT GENEWSKI To kryteria oceny stopnia trudności pracy obejmujące następujące elementy:  • wymagania umysłowe,  • wymagania fizyczne, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz