Metoda a technika organizatorska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda a technika organizatorska - strona 1 Metoda a technika organizatorska - strona 2 Metoda a technika organizatorska - strona 3

Fragment notatki:

Metodyka ogólna - podejście do działania organizatorskiego określające etapy postępowania oraz wykorzystywany w nim zbiór zasad, metod i technik

Np. Analiza elementarna, podejście opisowo-ulepszające,funkcjonalno-wzorcujące,diagnostyczno-funkcjonalne Metoda ogólna - sposób postępowania zaczerpnięty z metodologii nauk praktycznych ukierunkowujący działalność organizatorską na poszczególnych jej etapach i implikujący zastosowanie określonych metod szczegółowych i technik Np. Metoda diagnostyczna, systemowa, RAPPOS Rodzina metod szczegółowych - grupa metod rozwiązywania szczegółowych problemów organizatorskich ukształtowana na gruncie nauki organizacji i zarządzania lub innych nauk praktycznych (ergonomii, informatyki, heurystyki, ekonometrii, socjologii itp.) Np. Badanie metod pracy, mierzenie pracy, wartościowanie pracy, analiza wartości itp.Metody socjologiczne, ergonomiczne, informatyczne, heurystyczne, itp. Metodyka szczegółowa - szczegółowy sposób podejścia do działania organizatorskiego właściwy dla danej rodziny metod szczegółowych, określający etapy i fazy postępowania oraz wykorzystywane w poszczególnych stadiach metody szczegółowe i techniki Np. Metodyka badania pracy, mierzenia pracy, normowania pracy, analizy wartości itp


Metody szczegółowe - sposoby postępowania organizatorskiego właściwe dla określonej rodziny metod implikujące zastosowanie określonych technik np Chronometraż, fotografia dnia pracy, w rodzinie metod wartościowania pracy: metoda Bedaux, metoda UMEWAP-87, metoda AWPN

(…) … i potrzeb. Koszt realizowanych funkcji określamy jako koszt łączny, kosztów wewnętrznych przedsiębiorstwa jak i kosztów zewnętrznych (społecznych)

Ws = f / k

Metody zarządzania produkcją:

Metoda LOB - narzędzie planowania oraz koordynacji działań operacyjnych na etapie kontroli, tj. ustalenie faktycznego zaawansowania działalności oraz przewidywanie dalszego jej przebiegu. Współczesne koncepcje zarządzania…… organizacji, holdingu, np. z centrali w kierunku spółki córki, która jednak pozostaje w sferze wpływu spółki matki

Outsourcing zewnętrzny - usługi są kupowane od firm trzecich, które znajdują się poza koncernem. Typowe usługi outsourcingowe:

  • usługi agencji reklamowych (badanie rynku, strategie promocyjne, materiały reklamowe itd.)
  • organizacja dystrybucji - usługi logistyczne,
  • usługi typu „Public Relations…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz