Pytania Egzamin MOiZ UEK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3416
Wyświetleń: 9835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania Egzamin MOiZ UEK - strona 1 Pytania Egzamin MOiZ UEK - strona 2 Pytania Egzamin MOiZ UEK - strona 3

Fragment notatki:Jest metodą porządkowania oraz grupowania elementów analizowanych podzbiorów ze względu na wybrane kryterium. Nazwa metody wynika z tego, że wyłaniamy trzy podzbiory oznaczone literami A, B, C.
Metoda ta służy do przeliczania i pokazania na wykresie poszukiwanej relacji czy jest to klasyczny rozkład 20-80, czy nieco inny np. 30-70.

CHRNOMETRAŻ
Jedna z metod normowania czasu pracy. Polega na dokładnym ustaleniu z pomocą stopera czasu trwania poszczególnych elementów pracy.
Ze względu na metodę pomiaru wyróżnia się chronometraż:
Ciągły (pomiar czasu kolejnych elementów pracy). Wyrywkowy (mierzony jest czas jednostkowy wybranych elementów pracy).
Cykliczny (pomiary sumaryczne czasu trwania elementów, które łączą się ze sobą w ustalonym porządku).

METODA ABC
Jest metodą porządkowania oraz grupowania elementów analizowanych podzbiorów ze względu na wybrane kryterium. Nazwa metody wynika z tego, że wyłaniamy trzy podzbiory oznaczone literami A, B, C.
Metoda ta służy do przeliczania i pokazania na wykresie poszukiwanej relacji czy jest to klasyczny rozkład 20-80, czy nieco inny np. 30-70.
Podzbiór A - ma największe znaczenie, a podzbiór C - najmniejsze znaczenie z punktu widzenia przyjętego kryterium porządkowania. Metoda ta może służyć do rozwiązywania niektórych problemów natury organizacyjnej m.in.:
redukcji zbędnych kosztów
racjonalizacji formularzy i dokumentacji
przestrzennego rozplanowania procesów produkcyjnych
wyboru przedmiotu badania w ramach ogólniejszych metod organizatorskich Wybrane zastosowania metody ABC:
Sterowanie procesami
Kontrola zużycia materiałów
Redukcja różnorodności
Sterowanie jakością
Obsługa eksploatacyjna
Etapy metody ABC:
koncentruje się na obserwacji i rejestracji faktów. Zadaniem etapu pierwszego jest ustalenie wartości cechy, przyjętej za kryterium odnoszącej się do każdego z elementów zbiorowości będącej obiektem badań.
polega na klasyfikacji danych zebranych podczas rejestracji. Konieczne w tym etapie jest uporządkowanie elementów według malejącej wartości cechy.
polega na interpretacji uzyskanego wykresu. TECHNIKA KARTOWANIA
Technika kartowania jest stosowana do rejestracji informacji zbieranych w trakcie diagnozy, polega na rejestrowaniu badanych procesów za pomocą umownych symboli na specjalnych kartach. Do podstawowych kart przebiegu zaliczamy: kartę procesu, kartę obiegu dokumentu, kartę przebiegu czynności, kartę przebiegu czynności wielopodmiotowych, kartę przebiegu czynności obu rąk. WARTOŚCIOWANIE PRACY
Systematycznie postępowanie polegające na ocenianiu trudności pracy i jej uciążliwości w celu ustalenia wysokości płac zasadniczych oraz odpowiedniej obsady stanowisk pracy.
Celem wartościowania pracy jest ustalenie poprawnych relacji w ramach płacy zasadniczej, odzwierciedlających rzeczywistą wartość pracy na poszczególnych stanowiskach.
Podstawowe kryteria wartościowania pracy:
widza i doświadczenie zawodowe
wymagania psychofizyczne
wymagania umysłowe
odpowiedzialność
warunki pracy (fizyczne)
METODY PER EXELLENCE ORGANIZATORSKIE
badanie metod pracy
mierzenie pracy
wartościowanie pracy
normowanie pracy
koordynowanie procesów pracy w czasie
koordynowanie procesów pracy w przestrzeni
analiza wartości organizacji


(…)

… - Dlaczego tak jest?
Znajdowanie wariantów - Jak jeszcze może być?
Ustalanie wariantu optymalnego - Jak być powinno?
METODA TRÓJKĄTÓW RÓWNOBOCZNYCH (Blocha-Schmigalli)
Jest to jedna z metod przestrzennego organizowania procesów pracy. Polega na wykorzystaniu siatki trójkątów równobocznych do znajdowania racjonalnego rozmieszczania komórek, stanowisk w odniesieniu do procesów produkcyjnych oraz administracyjno-biurowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz