Wartościowanie pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartościowanie pracy - strona 1 Wartościowanie pracy - strona 2 Wartościowanie pracy - strona 3

Fragment notatki:


Wartosciowanie pracy
Wartościowanie pracy jest głównym narzędziem tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych.
Motywowanie pracowników - Motywowanie polega na stosowaniu zbioru oddziaływań mających na celu skłonienie pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych celów, funkcji, zadań, a także przyjmowania preferowanych przez motywującego postaw i zachowań.
Sposoby motywacyjnego oddziaływania Materialne:
Wynagrodzenie gotówkowe (płaca zasadnicza i relatywne w stosunku do niej składniki ruchome zależne od treści i efektów pracy, dodatki, składniki wynikające z przepisów prawa).
Składniki materialne -niegotówkowe
pozamaterialne:
samorealizacja,
prestiż,
pochwały,
poczucie bezpieczeństwa,
poczucie przynależności,
możliwości rozwoju,
awansowanie, upomnienia i kary.
Jak wskazują ogólnoświatowe badania, o skuteczności systemu motywacji w 70% decydują wynagrodzenia.
Składniki zakładowego systemu wynagrodzeń (najczęściej stosowane): Wynagrodzenie stałe:
wynagrodzenia zasadnicze,
dodatek za staż pracy,
dodatek za warunki szkodliwe,
dodatek funkcyjny,
dodatek za stopnie specjalizacji,
dodatki wynikające z kodeksu pracy. Wynagrodzenie zmienne:
premie,
nagrody,
świadczenia dodatkowe.
Wynagrodzenie zmienne powinno stanowić maksymalnie do 40% wynagrodzenia całkowitego.
Udział wynagrodzenia zmiennego zależy od: Sposobu powiązania zmiennych składników wynagrodzenia z efektami pracy. Im bardziej obiektywne kryteria tym większy udział wynagrodzenia zmiennego.
Stopnia zmienności efektów pracy.
Wartościowanie pracy - Systematyczne postępowanie, polegające na ocenianiu trudności pracy i jej uciążliwości w celu ustalenia wysokości płac zasadniczych oraz odpowiedniej obsady stanowisk pracy, ściśle powiązane z badaniem metod oraz analizą pracy.
Celem wartościowania pracy jest ustalenie poprawnych relacji w ramach płacy zasadniczej, odzwierciedlających rzeczywistą wartość pracy na poszczególnych stanowiskach.
Podział metod wartościowania pracy: Sumaryczne (Metoda porównywania parami, Metoda sumaryczno-porównawcza)
Analityczne
Oparte na wartościowaniu kompetencji
Wartościowanie sumaryczne - polega na całościowej ocenie stopnia trudności i uciążliwości pracy na poszczególnych stanowiskach, poprzez ich wzajemne porównanie:
Metoda sumaryczno- porównawcza - polega na wybraniu pracy najprostszej i porównywaniu z nią wszystkich pozostałych rodzajów prac; poprzez to uzyskuje się uszeregowanie wartościowanych prac w porządku malejącego lub rosnącego stopnia trudności;


(…)

… fizyczny
Wysiłek psychonerwowy
Wysiłek umysłowy
Monotonia, monotypia D. Warunki pracy
Materialne środowisko pracy (hałas, nienormalna temperatura, woda/wilgoć, smary, oleje i smary, substancje chemiczne itd.)
Zagrożenie zdrowia i życia
Zakłócenie czasu wolnego Najczęściej stosowane dodatkowe kryteria wartościowania pracy
Znajomość języków obcych. Wymogi jakościowe pracy.
Umiejętności negocjacyjne.
Szczególny rodzaj obciążenia psychicznego.
Czynniki materialnego środowiska pracy (hałas, niska/wysoka temperatura, woda/niewłaściwa wilgotność, promieniowanie optyczne itd.).
Ad. 4. Opracowanie opisów pracy dla stanowisk:
Zwykle składa się z dwóch części - pierwsza (A) to dane dotyczące miejsca danego stanowiska w strukturze organizacyjnej i przestrzennej, zakres wykonywanych czynności; druga (B…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz