Wartościowanie pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartościowanie pracy - omówienie - strona 1 Wartościowanie pracy - omówienie - strona 2 Wartościowanie pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

VI. Wartościowanie i normowanie pracy. 6.1. Elementy systemu taryfowego płac zasadniczych
Płace zasadnicze pracowników danej organizacji różnicuje się za pomocą taryfowego systemu wynagrodzenia, jego elementy przedstawiono w tabeli numer 6.1. Elementy systemu taryfowego
Charakterystyka
Metoda wartościowania pracy
Systematyczny sposób względnej oceny trudności prac wykonywanych na poszczególnych stanowiskach w danym przedsiębiorstwie. Zastosowanie określonej metody pozwala na pogrupowanie stanowiska pracy w zbiory o zbliżonej trudności pracy, zwane kategoriami zaszeregowania. Wyniki wartościowania pracy zapisuje się w kartach taryfikacyjnych. Taryfikator kwalifikacyjny
Taryfikator pracy określa kategorie zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk i rodzajów prac. Kategorie zaszeregowania są zaś narzędziem dla dalszego różnicowania płac oraz dla projektowania tzw. ścieżek rozwoju zawodowego (ścieżek awansu). Kwalifikowania bądź wartościowania pracy to procedura przyporządkowania poszczególnym stanowiskom i robotnikom określonych kategorii zaszeregowania. Tabele płac zasadniczych powstają przez przyporządkowanie poszczególnym kategoriom zaszeregowania określonych stawek płacy zasadniczej. Wysokość najniższej stawki płacy zasadniczej w tabeli płac w danej firmie ma istotne znaczenie praktyczne. Dla danej firmy powinna ona być ustalana w sposób wyważony, zoptymalizowany.
Siatka płac
Zestaw wartości punktowych lub współczynników wyrażający relacje wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Siatka płac jest zbiorem punktów, gdy wyniki wartościowania pracy bezpośrednio przelicza się na wynagrodzenia zasadnicze według określonej stawki pieniężnej za jeden punkt. Rolę siatki pełni wówczas tabela konwersji ocen punktowych wartościowania pracy na kategorie zaszeregowania.
Tabela płac
Zbiór stawek płac przyporządkowanych kolejnym kategoriom zaszeregowania. Wysokość stawek w tabeli zależy od wielkości funduszu, jaki przedsiębiorstwo jest w stanie przeznaczyć na płace i udziału płac zasadniczych w tym funduszu. Na tej podstawie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy, wyznacza się podstawową stawkę płac w najniższej kategorii zaszeregowania, której w siatce płac przypisano współczynnik 1, 00, a następnie pozostałe stawki płac.
Tabela 6.1 System taryfowy płac zasadniczych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Golnau W., Klinowski M., Litwin J., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Praca zbiorowa pod redakcją. Golnau W, Warszawa, Wydawnictwa fachowe CEDEWU, 2008, 216. Zbiegień-Maciąg L., Wiernek B., Pawnik W., Długosz-Truszkowska E., Zarządzanie Personelem w Firmie, Kraków, Wyd. AGH, 1996, 95.


(…)

….
Monotonia, monotypia.
Obciążenie psychiczne z tytułu niskiego prestiżu pracy.
45
25
25
20
20
D.
Uciążliwość pracy
135
Wysiłek fizyczny.
Wysiłek psychonerwowy.
Wysiłek umysłowy.
Monotonia.
Warunki pracy
30
20
20
10
25
D.
Warunki pracy
90
Uciążliwość środowiska pracy
Mikroklimat,
Woda, wilgoć,
Substancje chemiczne,
Hałas,
Oświetlenie (promieniowanie optyczne)
Pyły,
Inne czynniki.
Czynniki niebezpieczne
70
20…
…, chronometraż, obserwacje migawkowe
Metody analityczno-obliczeniowe: podział na fazy, operacje, zabiegi, czynności - ustalenie normatywów i ich analiza i synteza (scalanie)
6.4. Pytania kontrolne
Do jakiej grupy metod wartociowania pracy zalicza się UMEWAP ?
Normowanie pracy określa .....
Norma pracy to ....
Taryfikator stanowisk pracy to ...
Tabela stawek płac określa ....
Opracowano na podstawie: L.Martan…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz