Zarządzanie personelem

note /search

Schemat organizacji przedsiębiorstwa - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1974

Firma montująca układy elektroniczne ZiIP IV 1 Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa 2 Walne zgromadzenie wspólników Dyrektor produkcji Dyrektor finansowy Dział montażu automatycznego powierzchniowego Dział montażu automatycznego przewlekanego Dział projektowania Dział montażu ręcz...

Firma montująca układy elektroniczne - prezentacja

 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 315
Wyświetleń: 777

Firma montująca układy elektroniczne ZiIP IV 1 Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa 2 Walne zgromadzenie wspólników Dyrektor produkcji Dyrektor finansowy Dział montażu automatycznego powierzchniowego Dział montażu automatycznego przewlekanego Dział projektowania Dział montażu ręcz...

Kapitał ludzki i intelektualny organizacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2135

X. Kapitał ludzki i intelektualny organizacji - filozofia personalna 10.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a Administrowanie Personelem Termin filozofia personalna oznacza "(...) zbiór założeń dotyczących człowieka, jego postaw, określa ona ogólny sposób podejścia do problemów ludzkich, czy te...

Płace zasadnicze i inne składniki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

VII. Płaca zasadnicza i inne składniki wynagrodzen 7.1. Tabela stawek płac Budowa tabel stawek wynagrodzenia zasadniczego. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w tabelach płac ustala się według wzoru: sti = lpi x wp + nw gdzie: sti - miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego na i -tym stanowis...

Zarządzanie personelem - Planowanie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

XII. Planowanie zasobów ludzkich - podmioty i narzędzia 12.1. Cele i podmioty planowania W Literaturze przedmiotu spotyka się różne określenia i definicje, które często są stosowane zamiennie. Takie określenia jak: planowanie zasobów ludzkich i planowanie personelu należy traktować jako bardziej og...

Rozwój pracowników - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

VIII. Rozwijanie potencjału pracy - podmioty i narzędzia 8.1. Luka potencjału pracy Indywidualny potencjał pracy pracownika to ogół cech i właściwości poszczególnych pracowników, które decydują o ich aktualnej i przyszłej zdolności i gotowości do realizacji zadań w przedsiębiorstwie, jak również o...

Strategia personalna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

XI. Strategiczne aspekty zarządzanie personelem 11.1. Strategia personalna Strategia organizacji może być skutecznie realizowana tylko wtedy, gdy zostaną stworzone (zawczasu) niezbędne warunki personalne. Warunki te są kreowane w pro...

Wartościowanie pracy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2086

VI. Wartościowanie i normowanie pracy. 6.1. Elementy systemu taryfowego płac zasadniczych Płace zasadnicze pracowników danej organizacji różnicuje się za pomocą taryfowego systemu wynagrodzenia, jego elementy przedstawiono w tabeli numer 6.1. Elementy systemu taryfowego Charakterystyka Metoda war...

Ściąga z zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365

Potencjał pracy -wszystkie cechy i właściwości ludzi, które decydują o ich przydatności do pracy. Elementy potencjału p : -wiedza -umiejętności praktyczne -zdolność -zdrowie -motywacja do pracy Funkcja personalna (zarządzanie zasobami ludzkimi)HRM - sprowadza się do efektywnego pozyskiwania ...