Płace zasadnicze i inne składniki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płace zasadnicze i inne składniki - omówienie - strona 1 Płace zasadnicze i inne składniki - omówienie - strona 2 Płace zasadnicze i inne składniki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

VII. Płaca zasadnicza i inne składniki wynagrodzen
7.1. Tabela stawek płac
Budowa tabel stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego w tabelach płac ustala się według wzoru:
sti = lpi x wp + nw
gdzie:
sti - miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego na i -tym stanowisku pracy,
lpi - liczba punktów na i-tym stanowisku pracy,
wp - wartość jednego punktu w złotych,
nw - najniższe wynagrodzenie miesięczne.
Wartość punktu ustala się według wzoru:
Wp = Fpz - Fnw
Sp
gdzie:
Wp - wartość punktu w złotych,
Fpz - planowany średniomiesięczny fundusz płac zasadniczych, bez funduszu nadwyżki akordowej
Fnw - fundusz najniższego wynagrodzenia, tj. iloczyn planowanej liczby zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym czasie.
Sp - suma wycen punktowych planowanego zatrudnienia na wszystkich stanowiskach pracy.
Wartość jednego punktu oblicza się w złotych miesięcznie. Planowany fundusz płac zasadniczych ustala się średniomiesięcznie - na ogół jako 1/12 planowanego rocznego funduszu płac zasadniczych wszystkich grup zatrudnionych. Fundusz najniższego wynagrodzenia jest wyodrębniony we wzorze obliczania wartości punktu, ponieważ stanowi on punkt wyjścia do budowy tabel płac oraz różnicowania płac zasadniczych i kształtowania pionowych relacji płac.
Przy ustalaniu Fnw przyjmuje się kwotę najniższego wynagrodzenia ogłaszaną na dany rok przez właściwego ministra oraz planowane zatrudnienie w przedsiębiorstwie.
Przy ustalaniu rozszerzonej tabeli płac trzeba najpierw obliczyć miesięczne stawki płac według podanego wzoru; ich rozszerzenie w dół dokonuje się dzieląc dolną stawkę danej kategorii przez np. 1,05 (lub 1,07 w kategoriach powyżej czternastej), a rozszerzenie w górę - mnożąc górną stawkę danej kategorii przez 1,05 (lub 1,07 w kategoriach powyżej czternastej).
W tabeli nr 7.1 przedstawiona jest przykładowa tabela płac zbudowana przy założeniu wyżej określonych rozpiętości stawek, najniższego wynagrodzenia 700 zł i wartości punktu 8 zł. Tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego zbudowane w przedstawiony wyżej sposób można uznać za tabele modelowe.
Tabela nr 7.1. Wzorcowa tabela płac
Kategoria
Punktacja
Stawki płac w złotych
Miesięczne
godzinowe
Wg liczby punktów (tabela podstawowa)
Z odchyleniami 5% i 7% (tabela rozszerzona)
Wg liczby punktów
Z odchyleniami 5% i 7%


(…)

… i wysokością wynagrodzenia. W zasadzie praca jest opłacana proporcjonalnie do wykonanej liczby jednostek produkcji. Jednostkowy koszt płac pozostaje - w odróżnieniu od płacy czasowej- stały. Płaca akordowa może przybierać formę akordu pieniężnego, czasowego lub prowizyjnego.
W przypadku akordu pieniężnego rezultat pracy jest mierzony w jednostkach naturalnych lub umownych (liczba wykonanych sztuk produktu…
…). Bonusy nie są wypłacane w formie pieniężnej lecz w innej postaci mającej jednak określoną wartość finansową np. bony, nagrody rzeczowe, usługi, możliwość korzystania przez pracownika z przydzielonych mu środków pracy do celów prywatnych np. samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy itp. Kafeteria natomiast polega na indywidualizacji wynagrodzenia pracownika poprzez pozostawienie mu możliwości wyboru…
… ta stosowana jest również w jednostkach zarządzanych przez cele, gdzie cel główny dzielony jest na cele szczegółowe i przekazywany do realizacji zespołom czy też pracownikom
na poziomie jednostki organizacyjnej
może to być centrum zysku, kosztów, przychodu lub odpowiedzialności funkcjonujący w organizacji jako wyodrębniony wydział czy też inna forma wyodrębniająca określone grupy osób; celem…
… przez kategorię zaszeregowania stanowiska pracy.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracownika w ramach rozpiętości widełkowych stawek płac przewidzianych dla danej kategorii dokonuje się na podstawie oceny konkretnego pracownika dokonanej przez przełożonego lub na podstawie ocen uzyskanych w systemie okresowej oceny pracowników. Godne polecenia jest jednoczesne przygotowanie imiennych ocen pracowników - najlepiej także metodą analityczno-punktową. Można do tego celu wykorzystać już wdrożone systemy ocen, można też zaprojektować nowe.
Wyniki ocen punktowych pracowników powinny być wykorzystywane przy zaszeregowywaniu i awansach płacowych. Celowe jest dokonywanie okresowych ocen pracowników w czasie bezpośrednio poprzedzającym terminy awansowe w zakładzie pracy.
Pewnym problemem może być zbyt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz