Systemy płac i wynagrodzeń pracowników - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy płac i wynagrodzeń pracowników - omówienie - strona 1 Systemy płac i wynagrodzeń pracowników - omówienie - strona 2 Systemy płac i wynagrodzeń pracowników - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Systemy płac i wynagrodzeń pracowników.
Płaca – to wynagrodzenie za wykonanie pracy określonej w umowie.
Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę tworzą tzw. Fundusz Płac. Płace wraz z
uzupełnieniami stanowią istotny element kosztów produkcji. Stanowią również czynnik
stymulowania wzrostu produkcji.
Formy płac systematyzuje się według różnych systemów klasyfikacyjnych:

Według kryterium samodzielności występowania:
o Formy elementarne
o Formy uzupełniające

Według podmiotów oddziaływania płacowego:
o Formy indywidualne
o Formy zbiorowe
o Formy zespołowe

Według sposobu powiązania płac z wynikami pracy rozróżnia się:
o Formy bezpośrednie
o Formy pośrednie

Według kierunku oddziaływania bodźcowego:
o Wzrost produkcji
o Wzrost jakości produkcji
o Obniżka kosztów
o Wzrost efektywności gospodarowania
Podstawowe odmiany systemu wynagradzania wynikają z bazy w odniesieniu do której
ustalana jest wielkość zasadniczego wynagrodzenia.
Podstawę tą mogą stanowić: czas pracy oraz jej efekty (wyniki).
Dwa podstawowe sys. wynagradzania:
1. System czasowy (dniówkowy)
2. Akordowy (za wyniki)
Najczęściej zaliczamy do nich system:
1. Akordowy
I. Akord prosty
a. Płaca zasadnicza wynika ze stawki zasadniczej i wskaźniku wykonania
normy
Pz = Sz * N
II. Akord z progresją
a. Płaca zasadnicza ujmuje dodatkowo tzw. dopłatę progresywną, ustalaną
przy obowiązującym wskaźniku progresji „p” w odniesieniu do
nadwyżki akordowej. Pz = Sz*N + Sz(N-1)*p
III. Akord pośredni
a. Stawki wynagrodzenia ustalane są jako pewien procent stawki
określonej grupy pracowników firmy, których określa się jako
pracowników wiodących.
2. Akordowo-premiowy
I. Forma płac daje możliwość naliczania premii akordowej której wysokość
wynika z płacy zasadniczej i wskaźnika premiowego, uzależnionego od
wysokości posiadanych środków na wynagrodzenia.
3. Czasowy
I. Forma płac odpowiedzialna za wynagrodzenie pracownika za przepracowany
czas. Płaca wynika ze stawki płacy zasadniczej (Sz) i przeprowadzonego czasu
pracy (T)
Pz = Sz*T
4. Czasowo-premiowy
I. Forma płac uwzględnia możliwość uzyskania premii uznaniowej której zasady
określa regulamin premiowania.
Fundusz płac
Osobowy
Bezosobowy
Płace podstawowe
Płace zasadnicze
Dodatki
Płace uzupełniające
Płace za czas
nieprzepracowany
Deputat, Ryczałt
(urlopy)
Osobowy fundusz płac – to środki przeznaczone na płace pracowników etatowych firmy.
Bezosobowy fundusz płac – to środki przeznaczone na pokrycie osób fizycznych z tytułu
umowy o dzieło lub zlecenie.
Dodatki do płacy zasadniczej mogą być:
- dodatek do płacy zasadniczej (nadgodziny 2 pierwsze dod.50%, następne 100% stawki)
- dodatek za pracę w soboty, niedziele, święta i dni wolne (100%)
- dodatek za pracę zmianową (praca w nocy)
W górnictwie:
- dodatek za pracę w warunkach (uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych)
- dodatek funkcyjny przysługujący st. kierowniczym i innym samodzielnym
- dodatek z tytułu karty górnika
- dodatek dla pracowników umysłowych za pełnienie dyżurów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz